Atilla Kart’tan önemli iddia: “Bu hükümet yok hükmündedir”

Eski CHP Milletvekili Atilla Kart, “Davutoğlu’na ikinci kez görev verilmekle ve yapılan bakan atamalarıyla Anayasa defalarca ihlal edildi” dedi.

Atilla Kart’tan önemli iddia: “Bu hükümet yok hükmündedir”

Saygı ÖZTÜRK / ANKARA

Eski Konya Milletvekili, TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi hukukçu Atilla Kart, Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun hükümeti kurmasının Anayasal dayanağı olmadığını öne sürdü, “Bu hükümet yok hükmündedir” dedi.

TBMM'de görev yaptığı dönemde en kritik konuları gündeme getiren ve TBMM'nin gündemini değiştiren Atilla Kart, hükümetin kurulmasından sonra SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, Ahmet Davutoğlu'na ikinci kez görev verilmesinin yasal hiçbir dayanağı bulunmadığını öne sürdü. Kart şunları söyledi:

“Anayasal dayanağı yok”

Anayasa'nın 114 ve116. maddeleri özel nitelikte düzenlemeler getiren istisnai bir haldir. Yeni parlamento hükümet kurma sorumluluğunu yerine getiremediği için Anayasa koyucu yeni seçimlere kadar olmak üzere hükümetin nasıl oluşturulacağını hüküm altına almıştır. Geçici bakanlar kurulunu kurmak üzere ‘bir başbakan' atamasını dile getirmiştir. Anayasa, hükümetin kurulamaması noktasında tüm siyasi parti gruplarının sorumluluğunu dile getirerek lider yapılanması dışında siyasi karekteristliği öne çıkmayan, tamamen seçim güvenliğine yönelik bir hükümetin kurulmasını hedeflemiştir. Danışma Meclisinin 3 Eylül 1982 ve 18 Ekim 1982 tarihli tutanakları da yeni bir başbakanın sorumluluğunda hükümetin kurulması gereğini, teyiden açıklamaktadır.

İşte 63. Hükümet

İşte 63. Hükümet

Davutoğlu'na görev verilemez

Bu çerçeve göz önüne alındığında mevcut hükümetin ya da başbakan Davutoğlu'nun bu süreçte rol almaması gerektiği son derece açıktır. Cumhurbaşkanı bir başbakan görevlendirecektir, bu başbakanın 1. parti konumunda olan AKP'den olması da doğaldır. Ancak Başbakan, bu siyasi krizin sorumlularından birisi konumunda olan Ahmet Davutoğlu olamaz. Bu sebeple yapılan görevlendirmenin Anayasal dayanağı yoktur. Yok hükmündedir. Yetkisi olmadığı Cumhurbaşkanının mevcut başbakanı görevlendirmiş olması, beraberinde bir sürü ihlalleri getirdi. Bu yetki gasbını hem siyaseten hem de hukuki yollarla takip edilmesi ısrarla dile getirilmeli.

Davutoğlu yeni hükümet ile ilgili flaş açıklamalar yaptı

Davutoğlu yeni hükümet ile ilgili flaş açıklamalar yaptı

Cumhurbaşkanı yetkisini kötüye kullandı

Yapılması gereken AKP içinden siyasi kimliği öne çıkmayan bir milletvekilinin görevlendirilmesiyle Anayasada belirtilen çerçeve doğrultusunda hükümetin kurulmasını sağlamaktır. Cumhurbaşkanı çoğu zaman yaptığı gibi görev ve yetkisini yine kötüye kullanmıştır. ‘Nasıl olsa bir imzayla tesis ettiğim işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır' anlayışıyla bu görevlendirmeyi yapmıştır. Anayasal anlamda sorumsuz olan cumhurbaşkanı, keyfi ve sorumsuz işlem tesis etmiştir. Bu sakatlık hali Davutoğlu'nun bakan tayini aşamasında da aynen devam etmiştir.

Toplumsal çatışma

Aslında bu şekilde oluşan bakanlar kurulunun işlemlerine karşı hukuki sakatlıktan dolayı zarara uğrayan tüm yurttaşların dava açma hakkı vardır. Vahim olan durum şudur: Hem mevcut Anayasal ihlaller hem de Güneydoğu illerimizdeki çatışma ortamı sebebiyle Türkiye 1 Kasım seçimlerinde kaygımız odur ki seçimlerin güvenliğini tartışmaktan öte seçimlerin meşruiyetini tartışma noktasına hızla gitmektedir. Bir demokraside seçimlerin muşruiyeti tartışılır hale gelmişse orada toplumsal çatışmanın daha da hızlanması maalesef kaçınılmazdır. Tüm bu muhtemel gelişmeleri öngörerek hepimizin üstümüze düşen görev ve sorumlulukları kararlılıkla yerine getirmesi gereken bir dönemdeyiz.”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...