Sözcü Plus Giriş

Veli TOPRAK/ ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanınan örtülü ödenek kullanma hakkının kaldırılması için, kanun teklifi verildi. Teklif sahibi AKP eski Genel Başkan yardımcısı ve HDP’nin TBMM Başkan adayı Mersin Milletvekili Dengir Fırat..

27 Mart 2015 tarihinde Genel kurul'da görüşülen Torba yasaya sabaha karşı eklenen bir önerge ile Cumhurbaşkanına örtülü ödenek kullanma hakkı verilmişti. Bağımsız İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk tarafından hazırlanan önerge ile ‘kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine örtülü ödenek konulması' sağlandı.

TEK MADDELİK TEKLİF

HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat ise TBMM Başkanlığı'na sunduğu tek maddelik kanun teklifi ile bu düzenlemenin kaldırılmasını istedi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişiklik öngören teklifte, örtülü ödeneğin sadece Başbakanlık tarafından kullanılması öngörüldü. Teklifin gerekçesinde Erdoğan'ın örtülü ödenek hakkının elinden alınması gerektiği şöyle anlatıldı:

“Kamu mali yönetimi kontrol kanunun 24.maddesi örtülü ödeneğin kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetler ile ilgili hükümet icapları için kullanım amaçlarını belirlemiştir. Mevcut anayasamıza göre bu görevleri yürütmek hükümete dolayısı ile başbakana aittir. Sorumluluğu bulunmayan icradan sorumlu olmayan ve icrada görevi bulunmayan Cumhurbaşkanına böyle bir ödenek ayrılması anayasaya, yasalara ve teamüle aykırı olduğundan kaldırılması gerekmektedir.”

Yayınlanma Tarihi:13:17,