Evlilik Yönetmeliği’nde dikkat çeken değişiklik

Eski yönetmelikte bulunan ''Fotoğrafların inkılap kanunlarına uygun olması'' maddesi çıkarıldı.

Evlilik Yönetmeliği’nde dikkat çeken değişiklik

Ali Ekber ERTÜRK /SÖZCÜ

Yaklaşık 30 yıldır yürürlükte bulunan “Evlendirme Yönetmeliği” değişti. Yeni yönetmelikteki dikkat çeken değişikliklerden biri, evlenme sırasında istenen fotoğraflarla ilgili oldu. Eski yönetmelikte bulunan ”Fotoğrafların inkılap kanunlarına uygun olması” maddesi çıkarıldı.

Yeni yönetmelikte “evlilik ehliyet belgesi” de mevzuata girdi. “Evlenme ehliyet belgesi” yönetmelikte, “Kişinin evlenme anındaki millî hukukuna göre evlenme ehliyeti ve şartlarının yer aldığı ve evlenmeye sakınca bulunmadığını gösterir belge” şeklinde tarif edildi. Bu durumda artık evlenmek isteyen çiftler belge alacak.

İnkılap kanununu çıktı

Eski Yönetmelik’te yaralan “Verilecek dörder adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, inkılap ilkelerine uygun sivil giysilerle çekilmiş olması” ifadesi yeni yönetmelik’te, “Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması” şeklinde değişti.

“Akid” gitti “medeni sözleşme” geldi

Eski yönetmelikte yeralan “beyanname”, “evlenme” gibi kavramların tanımları da değişti. Eski yönetmelikte “Bu Yönetmelik hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek isteğine dair müracaat belgesini” diye tanımlanan beyannem, yeni yönetmelikte “Bu Yönetmelik hükümlerine göre evlenmek isteğini belirten, aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenme beyannamesi ve evlenme izin belgesini” şeklinde oldu.

“Evliliğin” tanımı da “Bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları resmi akdi” yerine, “ Bir kadın ve bir erkeğin, usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesini” şeklinde değişti.

Eski yönetmelikte, yabancı uyruklu evliliklerde, yabancı kişinin adresine dair birçok belge istenirken yeni yönetmelikte sadece beyan edilen adresin yeterli olacağı hükme bağlandı.

Eşcinsel evlilik yasağına ret!Eşcinsel evlilik yasağına ret!

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...