Saray değil, 350 milyon liralık harabe!

İstanbul Kartal’daki dünyanın en büyük adliyesinde skandal bitmiyor.

Saray değil, 350 milyon liralık harabe!

Yalçın BEL- Anadolu Adalet Sarayı inşaatında eksiklikler bulunduğu iddiasıyla 7 kişinin yargılandığı davada bilirkişi raporu tamamlandı. 351 sayfalık raporda, yangın algılama
santralinin kapatıldığı, deprem sismik halatlarının iptal edildiği yer aldı. İşte ortaya çıkan skandallar zinciri…

   İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı tarafından birçok mahalde asma tavan değişikliği yapıldığı, GSM, data ve ilave UPS kablolarının çekildiği, yeni mahaller oluşturulduğu, mahkeme salonlarındaki kürsü yer değişikliği sırasında elektrik tesisatlarında ve otomasyonda değişiklikler yapıldığı tespit edildi.
5 bin kişinin çalıştığı ve günde binlerce vatandaşın geldiği İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan değişikliklerin, sökülen ve tekrar yerine montajı yapılmayan yangın ihbar detektörleri, prizler ile kontrollü kartlı geçiş sistemlerinin iptal edildiği tespit edildi.
Garanti süresi içerisinde binada proje harici mimari değişiklikler, tadilat, yenileme, ilaveler ve iç dekorasyon şeklinde değişikler yapıldığı ve bunların binaya ve sisteme zarar verdiği tespit edildi.

 PROJE HARİCİ GSM VERİCİLERİ

Onaylı projede bulunan alçı panellerin iptal edildiği, asma tavan yapımı sırasında elektrik tavanlarının yukarı çekildiği, kabloların tekrar tavan içersine konmadığı tel ile tutturulduğu, elektrik sistemlerinin söküldüğü tespit edildi.
Proje harici GSM vericilerinin ve kablolarının çekilmesi aşamasında alçı panellere ve yangın algılama sisteminin hasar gördüğü, kullanılamadığı tespit edildi.
Elektriksel ilaveler sonucunda, uygulama projesindeki mevcut elektriksel kurulu güce göre seçilen transformatörlerin güç kapasitelerinin üzerine çıkarıldığı tespit edildi.
Yangın kompartımanına, hollerine ve yangın merdiven önlerine acil durumlarda kaçışı engelleyici ve yangın yönetmeliğine aykırı imalatlar yapıldığı tespit edildi.

TURNİKELER BİLE İPTAL EDİLDİ
Personel güvenliği ve ziyaretçi hareketlerini takip için kurulan birden fazla manyetik kart okuyucusunun takılma özelliği olan turnike ve kartlı sistemin iptal edildiği tespit edildi.
Asma tavanlarda bulunan sulu yangın springleri ve bağlantılarının proje ve şartnamesinden farklı şekilde yapıldığı tespit edildi.
Tadilat yapılan mahallerdeki sulu yangın sisteminde bulunan deprem sismik halatlarının iptal edildiği, yangın senaryosunun devre dışı kaldığı tespit edildi.

CİHAZLAR DOĞRU YERDE DEĞİL

Yağmurlu havalarda bina içerisine su girdiği tespit edildi.
Bina genelinde yapılan tadilatlar nedeniyle özellikle yangın algılama sistemlerinin adrese dayalı sistem olduğu, sökülen cihazların doğru yere takılıp takılmadığı tadilatlardan sonra kontrolünün yapılmadığı vurgulandı.
Bilirkişi raporun sonunda sistemlerin tekrar devreye girmesi için yüklenici firmayla çalışma yapılması gerektiği belirtildi.