Sözcü Plus Giriş

Kamil ELİBOL/ ANKARA SÖZCÜ

‘'Vasiyet bende'' diyenler ortaya çıkarken, birden fazla vasiyetnamenin olduğu da belirlendi. Bazılarının daktilo bazılarının da el yazısı ile yazıldığı görüldü.

Ancak gerçek vasiyetnamenin Bakanlar Kurulu Sekreterliği tarafından 31 Aralık 2002'de Devlet Arşivleri'ne gönderilen olduğu ve Atatürk vasiyetini Reis-i Cumhur olarak 11 Haziran 1937'de 4/545 sayı numaralı yazı ile Başbakanlığa gönderdiği belirlendi.

Başbakanlık kayıtlarına göre, Bakanlar Kurulu Sekreterliği aralarında Atatürk'ün vasiyeti, ses ve video kasetlerinin de bulunduğu değerli devlet evraklarını 31 Aralık 2002'de 02/6422 evrak kayıt numarası ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderdi.

SKANDAL GELİŞME

TMMOB'a bağlı meslek odalarınca Atatürk Orman Çiftliği arazilerine ilişkin Atatürk'ün vasiyetinin ihlal edildiği iddiasıyla Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Atatürk'ün vasiyeti ile bağış senedinin kayıp olduğu gündeme gelmişi.  Eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler'in kardeşi olan olan Nurullah İşler imzasıyla mahkemeye gönderilen yazıda, “Açık evrak fonları üzerinde Atatürk'ün vasiyetnamesi ile AOÇ'nin bağış senedine rastlanmamıştır” denildi.

İŞTE O VASİYETNAME

Ancak Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi damgalı belgede Cumhurbaşkanı Kemal Atütürk'ün A.O.Ç. ile ilgili vasiyeti yeralıyor. Atatürk tarafından 11 Haziran 1937'de Başbakanlığa gönderilen iki sayfalık vasiyetnamede, “Tasarrufum altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşları ile beraber hazineye hediye ediyorum” diyor.

Başbakanlık, Atatürk'ün vasiyetinin bir suretini 31 Ağustos 1937'de 6/3122 sayı numarası ile Türk Tarih Kurumu'na bilgi için gönderdi. Yazının ekinde, çiftliklerin arazisi ile tesisat ve demirbaşını gösteren bir listede yeralıyor. Tarih Kurumu'na, “Vasiyetin bur sureti seyyar polis memuru ile Tarih Kurumu'na teslim edilmiştir. Evrakı aldığınızda bize bildirin” deniyor.

TESLİM ALDIK BİLGİSİ

Tarih Kurumu Başkanı Bolu Milletvekili Hasan Cemil 1 Eylül 1939'da Başbakanlık Müsteşarlığı'na gönderdiği cevabi yazıda, “Ekspres seyyar polis memurunca Reisicumhur Atatürk'ün Başvekalete Mürsel buyruldukları sureti teslim alınmıştır” dedi.

Bakanlar Kurulu Sekreterliği Fonu'nun içlerinde Necmettin Erbakan 54. Hükümeti Bakanlar Kurulu Kararları, Atatürk'ün vasiyeti, ses ve video kasetlerinin de yeraldığı 1980-1983 yıllarına ait devlet evrakları 31 Aralık 2002'de 02/6422 evrak kayıt numarası ile Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

 

Yayınlanma Tarihi:16:37,