Sözcü Plus Giriş

Yandaş kuruluştan Saray’ı kızdıracak rapor!

Stratejik Düşünce Enstitüsü, Erdoğan’ın kızdıracak bir rapor hazırladı. Rapora göre Bakanlar Kurulu'na Erdoğan'ın sık sık başkanlık etmesi Anayasa'ya aykırı

Güncellenme: 18:43, 12/03/2015
Yandaş kuruluştan Saray’ı kızdıracak rapor!

Ali Ekber ERTÜRK / Ankara – SÖZCÜ

Başkan Yardımcılığı'nın AKP MKYK Üyesi Osman Can'ın yaptığı ve Yüksek İstişare KurulundaAKP MKYK Üyesi Yasin Aktay'ın nda bulunduğu Stratejik Düşünce Enstitüsü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak bir rapor hazırladı.

Prof. Faruk Bilir imzalı  “Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na Başkanlık Etmesi” başlıklı raporda, Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu'na sık sık başkanlık etmesinin “Anayasa ile bağdaşmadığı” savunuluyor. Raporda, “Sorumsuz bir Cumhurbaşkanı başkanlığındaki toplantıda alınan kararlardan dolayı Başbakanın sorumluluk altına gireceği” kaydediliyor. Rapordan bazı bölümler şöyle:

PARLAMENTER SİSTEMDEN UZAKLAŞILDI

2007'deki Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nı halkın seçecek olmasının hükme bağlanması karşısında parlamenter sistemden uzaklaşıldığı kesindir. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi basit bir usul sorunu değil, ülkenin hükümet sistemini doğrudan doğruya ilgilendiren bir husustur.

Parlamenter sistemlerde asıl olan devlet başkanının sembolik yetkilere sahip olmasıdır.

KABİNEYİ TOPLAMASI

Cumhurbaşkanı'nın, Bakanlar Kurulu'nu düzenli olarak başka bir ifadeyle periyodik aralıklarla toplantıya çağırması mevcut anayasal hükümler açısından anayasal sistemimizle bağdaşmaz. Çünkü Anayasa'nın 112. maddesinde Başbakan'ın Bakanlar Kurulu'nun başkanı olduğu ifade edilmiştir. Hükümet politikalarının uygulanmasında Başbakan sorumludur.

OHAL OLSA

Anayasa'nın 104. maddesinde yer alan “gerekli gördüğü hallerde” ifadesinden yola çıkarak, söz konusu düzenlemeyle olağanüstü hal veya sıkıyönetim hallerinde Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar Kurulu'na başkanlık etmesi durumunun kastedilmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz.