Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu

Yargıtay Birinci Başkanlığına, Erdoğan'ı 'Akbil Davası'nda aklayan 13. Ceza Dairesi Başkanı İsmail Rüştü Cirit seçildi.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, yaş haddinden emekliye ayrıldı ve onun yerine Yargıtay Başkanlığı’na İsmail Rüştü Cirit seçildi. Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın Yar­gı­tay Baş­kan­lı­ğı için ken­di­si hak­kın­d­aki AK­BİL da­va­sın­da be­ra­at ka­ra­rı ve­ren 13. Ce­za Da­ire­si Baş­ka­nı İs­ma­il Rüş­tü Ci­ri­t'­i öner­di­ği iddia edilmişti.

İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955'te Balıkesir Burhaniye doğumlu olan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal Lisesi'ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1978 yılında mezun olmuştur. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan İsmail Rüştü Cirit, çeşitli hakimlik görevlerinde bulunmuştur. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 2004′te Yargıtay üyeliğine seçilmiş, halen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 2011′de Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ERDOĞAN’I BERAAT ETTİREN HAKİM 

Yar­gı­tay’ın yeni başkanı Ci­rit, Üs­kü­dar 2'n­ci Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı iken Er­do­ğa­n'­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­mi­ne iliş­kin hak­kın­da “gö­re­vi ba­şın­da zim­me­ti­ne pa­ra ge­çir­mek ve­ya mal edin­me­k” ge­rek­çe­siy­le 14 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı is­te­nen AK­BİL da­vasın­da Ara­lık 2003'te be­ra­at ver­me­si­nin ar­dın­dan 2004'te Yar­gı­tay üye­si ol­muş­tu.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...