Sözcü Plus Giriş

Başak KAYA / ANKARA

Teklif yeni bir yargı ‘karmaşasına' kapı aralıyor. Yerel Mahkeme, dosyasını hangi daireye gönderirse o daire yetkili olmasa bile karar vermek zorunda kalacak.

Mevcut yasada, Yargıtay Hukuk dairelerine temyiz incelemesi için gönderilecek dava dosyaları ilgili daireye gönderiliyor. Teklifle “Hukuk Ön İnceleme Birimi” oluşturuluyor ve bu dosyaların hangi daireye gideceğine karar veren bir mekanizma oluşturuluyor. Bu kurulun verdiği karar ise kesin olacak. CHP Milletvekili aday adayı, Yargıçlar Sendikası ve YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

”Değişikliğine göre, temyiz nedeniyle Yargıtay’a gelen hukuk davalarına ilişkin dosyayı alan daire, bir ay içinde yapacağı ön incelemede, iş bölümüne göre dosyaya kendisi bakmayacak veya görevli değilse yeni oluşturulan Hukuk Ön İnceleme Kurulu’na gönderecek.

Temyiz için postalanan dosyayı alan daire, eğer bir ay içinde ön inceleme yapmaz ise, kendi alanında kalmasa bile bu temyiz incelemesini yapıp sonuçlandıracak. Daire, daha sonraki bir tarihte, davanın kendi alanı dışında kaldığını belirtip bir başka daireye gönderemeyecek.

Değişikliğin gerekçesi olarak, zaman kaybı gösteriliyor. Ancak, yapılmak istenen asla masum ve iyiniyetli bir adım değildir.

Yerel mahkemece temyiz dilekçesinde hangi daire adı yazılırsa yazılsın, temyiz davasına bakması gereken Yargıtay hukuk dairesine dosyayı postalamakla görevlidir. Bu değişiklikle, dosya kendisine gönderilen daire, bir ay dosyayı elinde tuttuğunda, her durumda o temyiz incelemesini sonuçlandırmak zorunda kalmaktadır.”