Sözcü Plus Giriş

YSK’ya bir başvuru da CHP’den

CHP Erdoğan'ın tarafsızlıkla bağdaşmayan konuşmalarının hukuka aykırılığının tespit edilerek denetlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Güncellenme: 12:03, 22/05/2015
YSK’ya bir başvuru da CHP’den

Başak KAYA / ANKARA

CHP, AKP için seçim propagandası yaptığı gerekçesiyle üçüncü kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) şikayet etti. YSK, Erdoğan hakkında daha önce yapılan başvuruları “Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinin denetlenemeyeceği” gerekçesiyle reddetmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, YSK'ye verdiği dilekçede “Seçimin dürüstlüğüne, güvenliğine yönelik müdahalelerin kimden geldiğinin, anılan müdahalelerin önlenmesi bakımından hiçbir etkisi bulunmamaktadır” dedi. Başvuruların reddinin iki temel gerekçeye dayandırıldığını ifade eden Tezcan, bunlardan ilkinin YSK'ye Cumhurbaşkanının faaliyetlerini denetleme yetkisinin tanınması, ikincisinin de televizyon yayınlarının “fırsat eşitliği” ilkesine uygun olması gerektiği ancak, Cumhurbaşkanı'nın faaliyetlerinin bu kapsamda değerlendirilemeyeceği görüşü olduğunu kaydetti.

Her iki gerekçenin de Anayasa hükümlerinin ve Cumhurbaşkanı ile YSK'nın Anayasa ile belirlenmiş görev alanının yanlış tanımlanması ve yorumlanmasına dayandığını vurgulayan Tezcan, ”Cumhurbaşkanının, makamının gerektirdiği en temel sorumluluk olan tarafsız devlet başkanlığı rolünü tümüyle ihlâl eden kimi tutum ve davranışları kararlılık içinde sürdürdüğü gözlemlenmektedir. Bu eylemlerin yol açacağı genel hukuki sonuçlar bir tarafa; 7 Haziran 2015 günü yapılacak seçimlere yönelik etkilerinin acilen tartışılması ve bu konuda gereken önlemlerin gecikmeksizin alınması gerekmektedir. Bu konudaki yetki ve sorumluluğun ise YSK'da olduğu açıktır.”

Yayınlanma Tarihi:10:38,