Sözcü Plus Giriş

2015 Ehliyet Sınavı takvimi: 2015-MTSAS-3 ne zaman?

MEB'in yayımladığı ehliyet sınavı takvimine göre yılın 3. ehliyet sınavı 2015-MTSAS-3 için tarih yaklaşıyor.

Güncellenme: 16:07, 17/05/2015
2015 Ehliyet Sınavı takvimi: 2015-MTSAS-3 ne zaman?

MEB’in 2015 için yayımladığı ehliyet sınavı takvimine göre yılın 3. ehliyet sınavı olan MTSAS-3 için 1,5’dan az bir süre kaldı. Sınav için para yatırma dönemi ise sürüyor. MTSAS-3 için sınav ücreti yatırma döneminin son günü  12 Haziran. İşte detaylar…

2015 EHLİYET SINAVI TAKVİMİ.

2015-MTSKS-3 Ehliyet Sınavı = 27 Haziran 2015 Cumartesi
2015-MTSKS-4 Ehliyet Sınavı = 22 Ağustos 2015 Cumartesi
2015-MTSKS-5 Ehliyet Sınavı = 10 Ekim 2015 Cumartesi
2015-MTSKS-6 Ehliyet Sınavı = 12 Aralık 2015 Cumartesi

Sıradaki Ehliyet Sınavı Başvuruları Ne Zaman?

27 Haziran tarihli yılın 3. ehliyet sınavının sınav ücretlerinin 6 Nisan – 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yatırılması gerekiyor. Diğer ehliyet sınavların işlemleri ve diğer tüm işlemlerin tarihlerini aşağıdaki çizelgede görebilirsiniz.

2015 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav kılavuzu için tıklayınız

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursuna Kayıt Şartları

Sürücü belgesi almak isteyen ve gerekli belgeleri tamamlayan kursiyerler, özel
motorlu taşıt sürücüleri kursu müdürlüklerine kayıt yaptıracaktır. Kayıt şartları aşağıda
belirtilmiştir.

a. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü kursları için 17 (on yedi) yaşını bitirmiş olmak.
b. B ve G sınıfları için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.
c. C, D ve E sınıfları için 22 (yirmi iki) yaşını bitirmiş olmak. ( Üniversitelerin sürücü
eğitimi veren yüksekokul ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin askerî ihtisas görevleri için subay ve
astsubay sınıf okullarında ve uzman jandarma okullarında açılan sürücü eğitimi kurslarından
mezun olanlarda bu şart aranmaz.)
ç. A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış
olmak.7
d. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu
almış olmak.
e. “Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi kurs müdürlüğüne vermek.
f. Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
g. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 1 (bir) adet vesikalık fotoğrafını Özel
MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
ğ. Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.
Yabancı uyruklu kursiyerlerden;
a. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi,
b. Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de altı aydan fazla kalacağını gösteren
ikametgâh izni veya öğrenim vizesi,
c. Öğrenim belgesinin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
ç. Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen sürücü olur sağlık raporunu
kayıt esnasında Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmesi,
d. Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş bir adet vesikalık fotoğrafını Özel MTSK
müdürlüğüne teslim etmesi,
istenmektedir.

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Sınav ücretini MTSKS takviminde belirtilen süre içerisinde yatırmak.
b. Belirlenen süreye kadar Özel MTSK' ya devam ederek, teorik derslerin eğitimlerini
tamamlamak.

EHLİYET SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ ve BANKA İŞLEMLERİ

Kursiyer, 2015 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 60.00
TL MTSKS ücretini T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk
Bankası A.Ş. Şubelerinden birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde yatıracaktır. Bu bedel, her yıl için kursiyer sayısı, sınav merkezi sayısı, soru sayısı, baskı giderleri ve sınav organizasyon verileri dikkate alınmak suretiyle yeniden belirlenecektir.

Banka dekontunda kursiyerin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve sınavın adı mutlaka
bulunacaktır. Kursiyer, banka dekontunu MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk kursiyerin olacaktır. MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süreleri değiştirilmez ya da uzatılmaz.