Sözcü Plus Giriş

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal; İstanbul'a yapılmakta olan 3. Havalimanı için alınan Nihai Çevre Etik Değerlendirme (ÇED) raporunda geçen “deniz dolgusunun yapılması bu aşamada planlanmamaktadır” ifadesine rağmen denizin doldurulmasının yasaya aykırı olduğunu belirterek, bu işlemin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerine ve doğaya büyük oranda zarar verdiğini beyan etti. Tanal; söz konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'ye verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verdi.

1- İstanbul'a yapılmakta olan 3. Havalimanı için alınan Nihai Çevre Etik Değerlendirme (ÇED) raporunda geçen “deniz dolgusunun yapılması bu aşamada planlanmamaktadır” ifadesine rağmen denizin doldurulmaya başlandığı iddiaları doğru mudur?
2- Eğer doğru ise ÇED raporuna aykırı bir şekilde ve bölgedeki balıkçılık faaliyetlerine zarar verilerek dolgu yapılmasının gerekçeleri nelerdir?
3- Bu dolgu işi için yabancı bayraklı bir geminin kullanılmasının sebepleri nelerdir?
4- Dolgu çalışması ne zaman başladı?
5- Bu çalışmanın ihalesi hangi şirkete verildi? İhale yapılırken ihale şartnamesinde dolgu işini yapacak geminin vasıfları belli miydi?
6- Dolgu işini yapacak Türk bayraklı bir geminin bulunup bulunmadığı sorgulaması yapıldı mı?
7- Bu işin yabancı bayraklı bir gemi tarafından yapılabilmesi için gerekli izinler alındı mı?