Sözcü Plus Giriş

ALES 2015 İlkbahar dönemi sınav sonuçları belli oldu mu?

ÖSYM tarafından senede 2 kere yapılan ALES 2015 Bahar dönemi sınavı 10 Mayıs 2015'de yapılmıştı. Peki ALES 2015-1 sonuçları belli oldu mu?

Güncellenme: 09:24, 21/05/2015
ALES 2015 İlkbahar dönemi sınav sonuçları belli oldu mu?

ALES, ÖSYM tarafından her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemi olarak 2 defa yapılmaktadır. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), lisansüstü eğitime girişte, kadro atamalarında kullanılmak üzere yapılan bir sınavdır. ALES 2015 ilkbahar dönemine ait 10 Mayıs’ta yapılan sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES nedir, ne için kullanılır? ALES’e kimler nasıl girebilirler?

ALES’in bir sonraki sınavı 22 Kasım 2015’de yapılacak. Sonbahar Dönemi ALES’e giriş için kayıtlar ise 1-14 Ekim 2015 tarihleri arasında yapılabilecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ne için yapılır?
ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

ALES’e kimler başvurabilir?
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’de Soruların Dağılımı
Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40'ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40'ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır. Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda en az 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte
olacaktır.

ALES Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Hesaplanması
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için
sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.

*Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Sayısal-1 SP         Sayısal-2 SP           Sözel-1          SP Sözel-2 SP
Sayısal AP               0,35                        0,35                     0,30                      –
Sözel AP                  0,20                           –                        0,40                   0,40
Eşit AP                     0,40                        0,20                      0,40                     –

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara
dönüştürülecektir.
30 [ 2 (AP – X ) – S]
ALES Puanı = 70+ ———————————-
2 ( B – X ) – S

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

ALES SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
ALES’e girenler sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin internet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmüne geçip basılı bir ALES sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

ALES sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.