Çanakkale için felaket senaryosu

Gökçeada ve Bozcaada'nın imara açılması Çanakkale için felaket senaryosuna dönüşüyor.

Çanakkale için felaket senaryosu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bozcaada ile Gökçeada’nın yüzde doksanını ‘bağ evi’ adı altında imara açılan 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına meslek odaları tarafından dava açıldı. Dava dilekçesinde Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde yaşanması muhtemel felaketler sıralandı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 8 Eylül 'de askıya çıkarılan Çanakkale-Balıkesir 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planına Eylül ayında itiraz etti. Ancak itirazları sonucu planda herhangi bir değişiklik yapılmayınca meslek odaları konuyu yargıya taşıdı. 1/100 bin ölçekli çevre düzeni planının telafisi imkansız zararlar doğuracağını belirten odalar, söz konusu haritayla ilgili ‘yürütmeyi durdurma' talebiyle Danıştay'a başvurdu.

GÖKÇEADA'NIN İMARA AÇILMASI

Radikal’de yer alan habere göre; Gökçeada'nın güneyi, Çanakkale'nin batı kıyıları ile Saros Körfezi'nin turizm ve konut alanı olarak imara açılması. Mutlak tarım alanlarının ‘bağ evi' ve ‘tarımsal tesisi' adı altında yapılaşmaya açılması. Gökçeada'nın; ‘Yaban hayatı koruma ve geliştirme alanı', Arkeolojik sit alanı olan ‘incirlik' kıyıları, Flamingoların göç yolunda bulunan Tuz gölünün doğusu ve batısındaki sulak alan, doğal sit alanı olan Güney sahillerinin neredeyse tamamı ve Şirinköy- Uğurlu yerleşim biriminin doğusundaki orman alanının turizm alanı olarak imara açılması.

BOZCAADA'NIN İMARA AÇILMASI

Bozcaada'nın güney kıyılarının turizm alanı olarak imara açılması. Adanın tüm tarım alanlarının bağ evi adı altında yapılaşmaya açılması. Doğal sit alanı olan Akvaryum Koyu ve çevresinin kentsel gelişim alanı olarak imara açılması.

ÇANAKKALE BOĞAZ KÖPRÜSÜ

İstanbul – İzmir transit otoyolu çerçevesinde Gelibolu-Lapseki arasında yapılması planlanan Çanakkale Boğaz Köprüsü'nün tıpkı 3. İstanbul Köprüsü inşaatı gibi çevreye zarar verme ihtimali.

KAZ DAĞLARININ MADEN SAHASINA ÇEVRİLMESİ

Doğal açıdan hassas Kaz Dağları'nın ormanlık ve sit statüsündeki bazı bölgelerinin sanayi, enerji ve maden alanı haline getirilmesi, Bandırma ilçesinin batısındaki çevre yolu ile kıyı kesimi arasında yaklaşık 4800 hektarlık alanın sanayi alanı ilan edilmesi.

YENİ TERMİK SANTRALLERİN ÖNÜNÜ AÇILMASI

Bandırma ilçesinde kurulması planlanan sanayi bölgesi ile Çanakkale'nin kuzey kıyılarının enerji üretim tesisi olarak gösterilmesi. Plan notlarına göre bu bölgelerde ithal kömüre dayalı yeni termik santrallerin yapılabilmesi.

PLANLAMA SÜRESİNCE BÖLGE HALKININ BİLGİLENDİRİLMEMESİ

1/100 Bin ölçekli çevre düzeni planı hazırlanırken Balıkesir-Çanakkale bölgesindeki halkın bilgilendirilmemesi, planla ilgili bölgedeki kurum ve kuruluşlardan görüş alınmaması.

SULAMA ALANLARININ PLANA İŞLEMEMESİ

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından inşa edilen gölet, yer üstü ve yer altı suyu sulama tesisleri tarafından sulanan tarım alanlarının plan üzerinde gösterilmemesi. Gökçeada'da bulunan Şahinkaya Göleti sulama alanının büyük bir bölümünün turizm bölgesi olarak işaretlenmesi.

PLANSIZ NÜFUS ARTIŞI

Plan notlarına göre Balıkesir-Çanakkale bölge nüfususun 25 yıl içinde yaklaşık üç kat attırılması. Balıkesir ve Çanakkale illeri için kırsal yapının büyük ölçüde terk edilerek kentsel bir gelişmeyi öngörülmesi, ancak nüfus artışının Hangi yöntemlerle yapılacağının planda belirtilmemesi.

TARIM ALANLARININ İMARA AÇILMASI

Küçükkuyu-Güre-Zeytinli-Edremit hattı ile Ayvalık-Gömeç-Burhaniye hattında yoğun olarak bulunan zeytinlik alanları ve tarım alanlarının konut alanlarına dönüştürülmesi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...