Sözcü Plus Giriş

CHP iş kazalarının bilançosunu sordu

"Son 10 yılda kadın ve çocuk işçiler açısından ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının il bazında yıllar itibariyle sektörel dağılımı nedir?"

Güncellenme: 14:42, 18/05/2015
CHP iş kazalarının bilançosunu sordu

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, son 10 yılda kadın ve çocuk işçiler açısından ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarını sordu.

Gök, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:
“Geçmiş yıllarda yasa ve yönetmeliklerde yapılan çok sayıda değişikliğe karşın ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarında ve meslek hastalıklarında herhangi bir azalış olmadığı gibi, ölüm ve yaralanmalı iş kazalarının artışına tanık olan kamuoyundaki moral bitkinliğin de etkisiyle somut önlemler alınmasında ısrar eden meslek kuruluşlarının raporlarını dikkate alacağınızı, o kuruluşlarla bir çalışma platformu oluşturulmasını uygun bulduğunuzu belirten bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?
Son 10 yılda kadın ve çocuk işçiler açısından ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarının il bazında yıllar itibariyle sektörel dağılımı nedir?
Bu kazaların kaç tanesi dava konusu olmuştur? Kaç tanesi sonuçlanmıştır? Sonuçlanan davalara göre işverenlerin ödediği tazminat miktarı nedir?
İşçi çalışmasını sürdürürken yakalanılan meslek hastalıkları ile işçi emekli olduktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan meslek hastalıklarında işveren tutumunun sorumluluk almamak biçiminde belirdiği durumlar karşısında tutumunuz ne olmuştur? Yeni olumsuzluklara karşı bu durumdaki işverenleri uyarmayı düşünüyor musunuz? Uzman hekim, diğer personel ve sağlık personelinin bulunmadığı işyeri sayısı nedir?”