Sözcü Plus Giriş

CHP’den TMMOB ziyareti

CHP Ankara, TMMOB ziyaret ederek, 7 Haziran seçimlerinde Türkiye’nin demokratik ve özgürlükçü bir iktidara kavuşması için destek istedi.

Güncellenme: 13:15, 30/05/2015
CHP’den TMMOB ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, demokratikleşme yolunda emek meslek örgütlerinin önemini vurgulayarak; “yaşamın her alanında var olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı meslek odalarının ülkemizin her köşesinde insan yaşamının daha çağdaş ve daha kaliteli bir düzeye çıkabilmesi doğrultusunda çalıştıklarını” söyledi.

CHP olarak meslek odaları ile daha yakın ilişkiler içerisinde çalışarak ülkemizin sorunlarını çözmek istedikleri ve gelecek dönemde daha yakın ilişkiler içerisinde olacaklarını belirtti. TMMOB'nin hazırladığı seçim bildirgesinin çok önemli bir belge olduğunu ve tüm kitle örgütlerinin siyaseti besleyecek böylesi çalışmalar yapmaları gerektiğini söyledi.

TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı da CHP'nin ziyaretinden memnun olduklarını söyleyerek; “24 odadan oluşan TMMOB'nin anayasal bir kuruluş olarak bilimi ve tekniği ülkenin ve halkımızın yararına kullandıklarını” söyledi.
Soğancı, AKP iktidarının TMMOB'nin bu görevini yok etmeyi ve TMMOB'yi işlevsizleştirmeyi amaçlayan girişimlerine karşılık CHP Milletvekillerinin parlamentoda verdikleri mücadeleden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Bu çalışma birlikteliğinin önümüzdeki dönemde de beklediklerini sözlerine ekledi.
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve Yürütme Kurulu Üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, İl Başkan Yardımcısı Tevfik Kızgınkaya, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yılmaz ile Milletvekili Adayları Necati Yılmaz, Murat Emir, Gamze Taşcıer ve Ufuk Ataç katıldı.