Sözcü Plus Giriş

CHP Bursa Milletvekili Sena Kaleli, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na, “Bülent Arınç'ın açıklamaları arasında geçen ‘ömrüm vefa ederse' ifadesi, kendisine yönelik bir tehdit algısı olarak değerlendirilmekte midir? Bu yönde bir duyum var mıdır?” diye sordu.

Kaleli, Başbakan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik başta Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Yasası olmak üzere nüfuz suiistimali ve kamu yetkisinin kötüye kullanılması gibi ağır ve somut bulgulara dayanan suçlamaları AKP'nin parti içi sorunu mudur? Yoksa hükümetinizi ve başta Ankaralılar olmak üzere tüm halkımızı ilgilendiren bir sorun mudur?
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturmanın objektif olarak yürütülmesi, delillerin karartılmaması ve maddi gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Melih Gökçek'in soruşturmanın selameti açısından geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına yönelik bir tasarrufunuz olacak mıdır?
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın sözünü ettiği 100 başlık içinde, 30 Mart 2014 Ankara'da son derece çekişmeli geçen yerel seçim sonuçlarını, nüfuz suiistimali ve kamu görevini kötüye kullanmak suretiyle değiştirmeye yönelik müdahaleler de bulunmakta mıdır?
Bülent Arınç'ın açıklamaları arasında geçen ‘ömrüm vefa ederse' ifadesi, kendisine yönelik bir tehdit algısı olarak değerlendirilmekte midir? Bu yönde bir duyum var mıdır?”