Sözcü Plus Giriş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüketici fiyatları üzerinde Türk Lirası’ndaki (TL) birikimli değer kaybının etkilerinin sürdüğünü kaydetti. Kurum tarafından yayımlanan Fiyat Gelişmeleri Raporu’nda Eylül ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,89 oranında arttığı ve yıllık tüketici enflasyonunun ise yüzde 7,95'e yükseldiği belirtildi.

Bu dönemde işlenmemiş gıda fiyatlarının taze meyve ve sebze kaynaklı olarak artış kaydedildiği belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi:

“Tüketici fiyatları üzerinde TL’deki birikimli değer kaybının etkileri sürmüştür. Bu etkilere bağlı olarak enerji ile başta dayanıklı tüketim malları olmak üzere temel mal grubu enflasyonu artış kaydetmiştir. Hizmet enflasyonu ise yüksek seyrini sürdürmüştür. Bu doğrultuda çekirdek enflasyon göstergelerinin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi temel mal grubu kaynaklı olarak yükselmiştir. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,89 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon 0,81 puan artarak yüzde 7,95 olmuştur. Bu dönemde ÖKTG-H ve ÖKTG-I endekslerinin yıllık artış oranları sırası ile 0,43 ve 0,57 puan artarak yüzde 8,26 ve 8,23'e yükselmiştir. Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, Eylül ayında katkısı yatay seyreden hizmet grubu hariç tüm alt grup katkılarının arttığı gözlendi. Alt gruplar arasında en belirgin katkı artışı sırası ile 0,35 ve 0,24 puan ile temel mallar ve gıda gruplarından kaynaklanmıştır. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre incelendiğinde, çekirdek enflasyon göstergelerinin ana eğilimlerinde bu dönemde yukarı yönlü bir hareket gözlenmiştir. Bu görünümde, TL’deki birikimli değer kaybının yansımalarıyla ana eğiliminde bozulma gözlenen temel mal grubu belirleyici olmuştur. Hizmet grubunun ana eğilimi ise yataya yakın seyrederek yüksek seviyesini korumuştur.''

“YILLIK ENFLASYON, HABERLEŞME VE DİĞER HİZMETLERDE YÜKSELDİ''

Eylül ayında hizmet fiyatlarının yüzde 0,79 arttığı, grup yıllık enflasyonunun 0,11 puan azalarak yüzde 8,54’e düştüğü belirtilen raporda bu dönemde yıllık enflasyonun, haberleşme ve diğer hizmetlerde yükselirken kira grubunda yatay bir seyir izlenildiği, buna karşılık ulaştırma ve lokanta ve otellerde gerilediği aktarıldı.

Petrol fiyatlarının gelmiş olduğu düşük seviyelere bağlı olarak ulaştırma hizmetleri yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürdüğü tespitine yer verilen raporda şöyle devam edildi:

“Lokanta otel grubundaki yüksek oranlı fiyat artışları bir önceki aya kıyasla hız kesmekle birlikte devam etmiştir. Temel mal grubu yıllık enflasyonu Eylül ayında 1,37 puanlık artışla yüzde 7,94'e yükselmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon, giyim grubunda gerilerken kalan gruplarda artmıştır. TL’deki değer kaybının birikimli etkilerine bağlı olarak dayanıklı mal grubu fiyatları aylık bazda yüzde 2,68 oranında artmıştır. Dayanıklı mal grubunda otomobil ile beyaz eşya fiyatlarında sırasıyla yüzde 3,94 ve 4,28 ile belirgin oranlarda artış gözlenmiştir. Giyim ve dayanıklı dışı temel mallar grubunda ise fiyatlar aylık bazda hızlı bir artış kaydetmiş ve grup yıllık enflasyonu yüzde 7,78'e yükselmiştir. Giyim grubu fiyatlarında sezon indirimleri geçen dönemlere kıyasla yüksek olmuş ve yıllık enflasyon yüzde 4,31'e gerilemiştir. Sonuç olarak Eylül ayı TL’deki değer kayıplarının temel mal fiyatlarında belirgin olarak hissedildiği bir dönem olmuştur. Enerji fiyatları Eylül ayında yüzde 0,53 oranında artmıştır. Bu gelişmede değer kaybına bağlı olarak yüzde 0,92 oranında yükselen akaryakıt fiyatları belirleyici olmuştur. Haziran ayından bu yana gerilemekte olan yıllık enerji enflasyonu bu dönemde yaklaşık 0,7 puanlık artışla yüzde 1,95 oranına yükselmiştir. Eylül ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon 1,02 puan artışla yüzde 10,73 olmuştur. Bu gelişmede işlenmemiş gıda fiyatları etkili olurken işlenmiş gıda grubu yıllık enflasyonundaki yavaşlama eğilimi sürmüştür. Bu dönemde işlenmemiş gıda grubu yıllık enflasyonu 2,40 puan artışla yüzde 13,23'e yükselmiştir. Bu gelişmede başta meyve olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarının etkisi hissedilmiştir. Uzun bir süredir yükseliş eğiliminde olan kırmızı et fiyatları alınan tedbirlerin de etkisi ile Eylül ayında yataya yakın bir seyir izlemiştir. İşlenmiş gıda fiyatları ise son iki aya kıyasla daha düşük bir oranda artmıştır. Bu dönemde, gıda ve yemek hizmetleri grubunun yıllık enflasyonu yüzde 11,56'ya, gıda ve yemek hizmetleri hariç tüketici enflasyonu ise 0,84 puan artışla yüzde 6,36'ya yükselmiştir.''

“EYLÜL AYINDA TÜKETİCİ ENFLASYONU ÜZERİNDE MALİYET YÖNLÜ BASKILAR BELİRGİNLEŞMİŞTİR”

Eylül ayında tüketici enflasyonu üzerinde maliyet yönlü baskılar belirginleştiği belirtilen raporda Yurtiçi Üretici Fiyatları’nın (Yİ-ÜFE) Eylül ayında yüzde 1,53 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 6,92’ye yükseldiği kaydedildi.

Bu dönemde TL’deki değer kaybına bağlı olarak imalat sanayi fiyatlarında artış gözlendiği kaydedilen raporda şöyle denildi:

“Yıllık enflasyon imalat sanayi fiyatlarında yüzde 7,34'e, petrol ve ana metal hariç imalat sanayisinde ise yüzde 9,24'e yükselmiştir. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, Eylül ayında dayanıksız tüketim malları hariç tüm alt gruplarda belirgin fiyat artışları gözlenmiştir. Dayanıklı tüketim malları fiyatlarındaki aylık yüzde 2,95'lik artışta mücevherat ve ev aletleri imalatı fiyatları belirleyici olmuştur. Ara malı imalatı fiyatları aylık bazda yüzde 1,98 oranında artarken TL’deki değer kaybının etkisi grup genelinde hissedilmiştir. Sermaye malı imalatındaki yüzde 2,57 oranındaki aylık fiyat artışında ise motorlu kara taşıtları ve “diğer özel amaçlı makine” fiyatları ön plana çıkmıştır. Sonuç olarak Eylül ayında tüketici enflasyonu üzerinde maliyet yönlü baskılar belirginleşmiştir.”

Yayınlanma Tarihi:14:38,