Sözcü Plus Giriş

Genel Seçim 2015: YSK seçmen sorgulama aracı ile sandığınızı öğrenin!

YSK, Genel Seçim 2015 için seçmenlerin nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecekleri seçmen sorgulama aracını ve oy kullanma yönergelerini yayımladı.

Güncellenme: 10:18, 20/05/2015
Genel Seçim 2015: YSK seçmen sorgulama aracı ile sandığınızı öğrenin!

2015 Genel seçim yani milletvekili seçimleri 7 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. YSK seçmenlerin nerede oy kullanacakkları bilgisini ve sandık numaralarını yayımladı. Genel seçim 2015 seçmen sorgulama aracı ile hangi okulda ve hangi sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Peki seçmen sorgulama aracı nasıl kullanılır?

Aşağıda, önce bulunduğunuz ili menüden seçin; ardından T.C. kimlik numaranızı, nüfus cüzdanınızda yazan “sıra no” bilginizi ve son olarak güvenlik kodunu ilgili alanlara girerek oy kullanacağınız yeri öğrenebilirsiniz.

KİMLER OY KULLANABİLİR?

18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilir. Ancak MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar, haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler, (Türk Medeni Kanunu'nun 405, 406 Md.),  kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,  silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler oy kullanamaz.

GENEL SEÇİM 2015 NE ZAMAN?

Genel seçim 2015’in yapılacağı 7 Haziran günü 08.00 – 17.00 arasında oy kullanılabilecek. Oy verme günü yanınıza Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan;
nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport,
evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile
yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter
ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî
nitelikteki belgeyi almayı unutmayınız.

NASIL OY KULLANILACAK?

Seçmen sorgulama aracı ile öğrenebileceğiniz oy kullanma yeriniz ve sandığınıza gittiğinizde sandık görevlisinin verdiği birleşik oy pusulası, zarf ve mührü alarak oyunuzu
kullanmak üzere kabine geçin. Mührü, tercih dairesinin dışına taşırmayın.
Birleşik oy pusulasında yer alan tercih ettiğiniz siyasi parti ya da bağımsız
adayın isminin altında bulunan daireye “EVET” veya “TERCİH” mührünü basın.
Mührü diğer partinin veya bağımsız adayın alanına taşırmayın.

Görme engelliler, felçliler veya bu gibi bedeni engelleri açıkça belli olanlar o
seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından
birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımı ile oylarını
kullanabilirler. Bir seçmen birden fazla engelliye yardım edemez (298/93-2).

Sandık kurulu başkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verme kabinine giremez; oy kullanma sırasında yardım edemez. Sandık çevresinde o sandıkta görevli siyasi partilerin ve bağımsız adayların birer müşahitleri seçim günü oy
verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilirler.

Oyunuzu kullandıktan sonra birleşik oy pusulasını, mühürlediğiniz
yer dışta kalacak şekilde katlayarak zarfa koyup, sandığa atın
ve sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına
imzanızı atınız.

Yayınlanma Tarihi:10:17,