Sözcü Plus Giriş

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili, Levent GÖK, TBMM 68. Birleşiminde 4 Mart 2015 Çarşamba gününe sarkan İç Güvenlik Paketi görüşmelerinde sataşmalar üzerine söz aldı; “Sayın Aydın, biz çalmayan çırpmayan bir iktidar vadediyoruz.” dedi.

LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Sayın Gök, sizin gerekçeniz nedir?
LEVENT GÖK (Ankara) – Efendim, Sayın Aydın’ın tüm konuşması zaten konuşmamız için bir gerekçedir.
LEVENT GÖK (Ankara) – “Kronik bir muhalefet anlayışı”, “milletin zamanını, parasını boşa harcamak”, “Bu millete ne yaptınız?”, “Türkiye’ye ne yaptınız?”, “Hangi projeleriniz var?” gibi ağır ithamlarda bulundu. Bunları biz boşa geçiremeyiz, mutlaka cevaplandırmamız gerekiyor.
BAŞKAN – Buyurunuz Sayın Gök.
LEVENT GÖK (Ankara) – Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iktidar partisi sözcüleri çıkmış buraya, muhalefeti suçluyor, diyor ki: “Siz Türkiye’ye ne verdiniz, ne vereceksiniz?” Sayın Aydın, biz çalmayan çırpmayan bir iktidar vadediyoruz. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler) Yolsuzlukların arkasında durmayan bir iktidar vadediyoruz, Türkiye’yi polis devletinden kurtaracak bir iktidar vadediyoruz.
LEVENT GÖK (Devamla) – Atanamayan öğretmenlerin sorununu çözecek, işsizliği çözecek, esnafımıza, dar gelirlimize, köylümüze, onlara huzur getirecek, gelirini arttıracak iktidar vadediyoruz.
LEVENT GÖK (Devamla) – Sizler gibi ayakkabı kutularında paraları saklayanları aklayanlar değil, onlardan hesap soran bir iktidar vadediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz iktidara geldiğimizde hepinizden hesap soracağız.
LEVENT GÖK (Devamla) – Sizler yolsuzlukların üzerini örtmeye kalktınız, sizler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirdiniz, sizler kamunun parasını, milletin parasını çarçur ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda bunların hesabını soracak. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını koruyacağız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Sizler gibi bir polis devletinde muhalefeti sindirmeyeceğiz. Türkiye’ye özgürlükler getireceğiz. Medya özgür olacak, gazeteciler özgür olacak, öğrenciler özgür olacak.

LEVENT GÖK (Devamla) – Sizler gibi Türkiye’de gazetecilerin, herkesin tutuklu olduğu, hükümlü olduğu bir ülke olmayacak. Türkiye demokrasiyle yönetilecek, insan haklarıyla yönetilecek, daha ne istiyorsunuz.
LEVENT GÖK (Devamla) – Cumhuriyet Halk Partisi kamunun malına sahip çıkacak, Cumhuriyet Halk Partisi kaçak sarayın hesabını soracak, Cumhurbaşkanına görevlerini hatırlatacak.

LEVENT GÖK (Devamla) – Cumhurbaşkanını anayasal sınırlar içerisine çekilmeye zorlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi hukukun üstünlüğünü kuracak.

LEVENT GÖK (Devamla) – Kadın erkek eşitliğini sağlayacak, kadına şiddeti önleyecek.

LEVENT GÖK (Devamla) – Cumhuriyet Halk Partisi sizler gibi değil, Türkiye’de sokaklarda geçen işsizlerimizi azaltacak. Cumhuriyet Halk Partisi fakir fukarayı bağrına basacak.

LEVENT GÖK (Devamla) – Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde gerçek anlamda demokrasiyi kuracak. “Emek en yüce değerdir.” diyecek. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukları önleyerek halkımıza aktaracak. Sizlerin tarih önünde hesap vereceği günler geliyor.

LEVENT GÖK (Devamla) – Bekleyin, 8 Hazirandan sonra Türkiye’de kurulacak halk iktidarında hepiniz sanık olacaksınız. (AK PARTİ sıralarından gürültüler, CHP sıralarından “Bravo!” sesleri ve alkışlar )