Sözcü Plus Giriş

Hakkari’de açılan havalimanına adı verilen Selahaddin Eyyübi kimdir?

Selahaddin Eyyübi'nin ismi dün açılışı gerçekleştirilen Hakkari Havalimanı'na verildi. Peki Selahaddin Eyyübi kimdir? Selahaddin Eyyübi'nin kökeni neresidir

Güncellenme: 11:17, 27/05/2015
Hakkari’de açılan havalimanına adı verilen Selahaddin Eyyübi kimdir?

Selahaddin Eyyübi’nin ismi, Hakkari’de açılan havalimanına verildi. Başbakan Davutoğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde açılışı yapılan havalimanına, birlik ve kardeşlik mesajı vermek için Selahaddin Eyyubi adını verdiklerini açıkladı. Peki Selahaddin Eyyübi kimdir? Selahaddin Eyyübi’nin kökeni nedir?

SELAHADDİN EYYÜBİ KİMDİR?

1138 yılında Tikrit'te doğan Selahaddin Eyyübi’nin babası Necmeddin Eyyub, Selçuklu emiri İmadeddin Zengi'nin hizmetinde idi. Annesi Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harimi’nin kızkardeşidir. Selahaddin Eyyübi, Hıttin Savaşı’yla 2 Ekim 1187 tarihinde Kudüs’ü Haçlılar’ın elinden aldı. Kudüs'te 88 yıl süren hıristiyan egemenliğine son veren Selahaddin Eyyübi, bölgede yaşanan katliamları durdurdu. Hıristiyanların düzenledikleri III. Haçlı Seferi’ni etkisiz hale getiren Selahaddin Eyyübi, en güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen etkisi altına aldı. Irak’taki Selahaddin şehri ve Selahaddin Kartalı da onun adını taşımaktadır. Selahaddin Eyyübi, 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etmiş olup mezarı Emeviye Camii haziresindedir.

SELAHADDİN EYYÜBİ’NİN KÖKENİ

Selahaddin Eyyubi’ye tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilmiş, çeşitli milletler mirasını sahiplenmişlerdir. Yaygın görüş Selahaddin Eyyübi’nin baba tarafından Kürt kökenli olduğu yönündedir. Öyle ki, El-Hazrecî’nin Eyyubileri anlatan eserinin ismi Târihu Devleti’l-Ekrâd (Kürd Devletinin Tarihi) ismini taşımaktadır. Türk kökenli olduğunu belirten çeşitli kaynaklar da mevcuttur. Son dönemde yeniden ağırlık gösteren diğer bir görüş ise tarihçi İbn Haldun’un Mukaddime eserinde belirttiği üzere Selahaddin Eyyubi’nin atalarının, Yemen’in Himyeri vilayeti eşrafından Hezbâniyye Kürtlerinin Ravvadi aşretine mensup Araplardan olması ve bu aşiretin Himyeri bölgesini yüzyıllarca yönetmiş olan Devs hanedanına akraba olmasıdır. Tarihçi Yakubî’nin bir kaydına göre de Revadî Kürtleri, Revvâd b. El-Musanna el-Ezdî’den gelir ve bu şahıs da 758 yılında Basra’dan Azerbaycan’a yerleştirilen Yemen Araplarındandır. Zeki Velidi Togan da Eyyubîlerin önce Kürtleşmiş sonra da Türkleşmiş bir cenubî Arap sülâlesinden olduğunu desteklemiştir.