İSKİ’de işsizlik maaşı gaspı

Taşeron firmalarda çalışan emekçilerin primleri eksik yatırılarak işsizlik maaşı almaları engelleniyor.

İSKİ’de işsizlik maaşı gaspı

ANKARA- İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ’nin Sayaç Endeks Tespiti ve Fatura Dağıtımı işini yapan taşeron firma işçilerinin “İşsizlik Sigortası” primlerinin eksik yatırıldığı, bu nedenle işten çıkarılan işçilerin “İşsizlik Maaşı” alamadığı yönündeki bilgiler üzerine CHP Denizli Milletvekili ve PM üyesi İlhan Cihaner harekete geçti. Cihaner, emekçilerin hakkının gasp edilmesini TBMM gündemine taşıdı.

Cihaner, konuyla ilgili olarak hem İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’e soru önergesi verdi.

Cihaner’in iki bakana yönelttiği soru önergesi şöyle:

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre işsizlik maaşı bağlanmasının koşullarından biri de hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası priminin ödenmiş olmasıdır.

İşsizlik maaşının ödenmesini engellemek için eksik prim yatırıldığı ve işçilerin mağdur edildiği zaman zaman basına da yansımaktadır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İSKİ’nin Sayaç Endeks Tespiti ve Fatura Dağıtımı işini yapan taşeron firma işçilerinin “İşsizlik Sigortası” primlerinin eksik yatırıldığı, bu nedenle işten çıkarılan işçilerin “İşsizlik Maaşı” alamadığı yönündeki bilgiler tarafımıza ulaştırılmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesine göre asıl işveren, taşeronun (alt işveren) işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden taşeron ile birlikte sorumludur.

Bu bilgiler ışığında:

1) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeron firmanın işçilerin primlerini eksik yatırdığı konusunda bilgi sahibi midir?

2) Asıl işveren olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taşeron firmanın işçilere karşı kanuni yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini denetlenmekte midir?

3) Denetim yapılmakta ise hangi sıklıkla ve hangi yöntemlerle yapılmaktadır?

4) İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeme yerine 119 gün prim ödemesi yapıldığı için işsizlik maaşı alamayan kaç taşeron firma işçisi vardır? Bunlardan kaçı yargıya başvurmuştur?

5) Taşeron firmanın işten çıkardığı işçilerin işsizlik maaşı almasını engellemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisi dahilinde mi primler eksik yatırılmaktadır?

6)2003-2014 yılları arasında taşeron firmanın çıkardığı işçilerin açtığı davalar sonucunda üst işveren olarak İstanbul Büyükşehir Belediye kaç lira tazminat ödemek zorunda kalmıştır?

7) İşçilere karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve bu yüzden asıl işveren olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tazminat ödemesine yol açan taşeron firmaların ihalelere katılmasını engellemek için ne gibi önlemler alınmaktadır?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...