Sözcü Plus Giriş

Kadir Gecesi ne zaman? Onbir ayın sultanı Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşırken bin geceden daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zamana denk geliyor soruları sorulmaya başlandı. Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmeli? Kadir Gecesi duaları ve namazı, Kadir Gecesi hakkındaki ayetler ve hadisleri haberimizde derledik.

Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi’nin hangi gün olduğuna dair tam bir bilgi vermemiş ama Kadir Gecesini Ramazan’ın son on günü içindeki tek sayılı günlerde aramamız gerektiğini söylemiştir. Alimlerin çoğu tarafından belirtilen görüş ise Ramazan’ın 27. günü Kadir Gecesidir. Bu sene Ramazan’ın 27. gecesi 13 Temmuz Pazartesi’yi 14 Temmuz Salı’ya bağlayan gece Kadir Gecesi olarak belirtilmiştir.

Kadir Suresi Türkçe Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. ﴾1﴿ Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! ﴾2﴿ Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. ﴾3﴿ Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. ﴾4﴿ O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ﴾5﴿

Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in Kadir Gecesi Hakkında Hadisleri

“Kim Kadir Gecesi’nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”

Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi için “Faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve Kadir Gecesinde “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmemizi tavsiye etmektedir.

“Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır.”

Kadir Gecesi Ne Şekilde Dua Edilmeli?

-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

Şöyle buyurdu:

– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

Kadir Gecesi nasıl değerlendirilmeli?

“Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur”ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir.”

Kadir Gecesinde dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur’ân okuyup da dua ederse güzel olur.

*İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü’l-Muhtâc’da der ki: “Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ’nın bildirdiği kimseler nail olur.”

*Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur”an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir. [Tefsir-i Mugni]

*Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Kadir gecesinin zamanı

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamber Efendimiz Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” demiştir.

 

Yayınlanma Tarihi:08:34,