Sözcü Plus Giriş

Kamu Yönetimi Taban Puanları, Kontenjanları

Kamu yönetimi taban puanları haberimizde. LYS sonuçlarına göre kamu yönetimi bölümünü tercih edecek üniversite adayları için kamu yönetimi taban puanları..

Güncellenme: 10:03, 02/07/2015
Kamu Yönetimi Taban Puanları, Kontenjanları

Kamu Yönetimi bölümü üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültesinin bölümlerinden biridir. ÖSYM tarafından 30 Haziran’dan açıklanan LYS sonuçlarından sonra öğrencileri tercih yapma telaşı sardı. LYS ve YGS sonuçlarına göre yapılacak tercihler için geçerli tarih 6-14 Temmuz. YGS sonuçlarına göre tercih edilebilecek olan Kamu Yönetimi Taban Puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamasını öğrenmek için aşağıdaki linkte tıklamanız yeterli.

Kamu Yönetimi Taban Puanları

Kamu Yönetimi bölümlerini tercih edecek üniversite adayları için yukarıda hazırladığımız linke tıkladığınız zaman açılacak olan sayfadan sadece Kamu Yönetimi bölümlerini seçtiğiniz zaman size tüm üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümlerinin taban puanı en yüksekten en düşüğe listelenmiş olarak getirir. İsterseniz bu sayfada üniversite, şehir ve bölüm olarak seçip listeyi kısaltabilirsiniz.

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AMACI VE MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu yönetimi bölümünün başlıca amacı, kamuda ve özel sektörde çalışabilecek nitelikte üst ve orta düzey yöneticiler yetiştirmektir. Öğrencilere, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri anabilim dallarının kapsadığı derslerin yer aldığı bir program uygulanmaktadır. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik bakış açısını ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır.Kamu Yönetimi bölümü İdari hakimler de yetiştirdiği için Hukuk Fakültesinden sonra en çok hukuk derslerinin verildiği bölümdür.

Kamu yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler, başta kamu kuruluşlarının ve giderek artan oranda da özel sektör kuruluşlarının ve üçüncü sektör kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, odalar, araştırma merkezleri, kooperatifler ve sendikalar gibi), genel yönetimi, personel (insan kaynakları) yönetimi, araştırma ve geliştirme, halkla ilişkiler gibi bölümlerinde görev almaktadırlar. Kısaca, Kamu Yönetimi Bölümü mezunları her türlü kuruluşun çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Giderek daha fazla Kamu Yönetimi Bölümü mezunu belediyeler, dernekler ve vakıflar, il özel idareleri, uluslararası kuruluşlarda görev almakta veya ortaklık yoluyla kendi işini kurmaktadır.

Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu Olanların Çalışma Alanları
*Kaymakamlık
*İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik
*Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik
*KİT'lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
*Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
*Danıştay ve Sayıştay’da denetçi ve uzmanlık
*Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık
*Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,
*Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,
*Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık