Mahkeme, o kararı iptal etti

Mahkeme, Dicle Vadisi'ndeki, 'yapı rezerv alanı' kararını iptal etti.

Mahkeme, o kararı iptal etti

Diyarbakır 1’inci İdare Mahkemesi, Büyükşehir Belediyesinin başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Dicle Vadisi için aldığı, ‘yapı rezerv alanı’ kararını iptal etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kamuoyunda tartışmalara neden olan ve Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO tarihi miras listesine girmesine engel olarak gördüğü, Dicle Vadisi’nin yapı rezerv alanı ilan edilmesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararına mahkemede itiraz etti. Belediye başvurusunda, mülkiyeti hazineye ait Diyarbakır Sur İlçesi Yukarı Kılıçtaş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 11 milyon metrekarelik alanın rezerv yapı alanı olarak belirlenmesine dair Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın işleminin kaldırılmasını talep etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan savunmada ise, dava konusu ilan edilen taşınmazın 4 Kasım 2012’de Bakanlar Kurulu kararı ile ‘riskli alan’ ilan edildiği, taşınmazın bulunduğu Dicle Vadisi’nin kent yaşamına kazandırılması için gerekli çalışmaların başlatıldığı, yerleşim bölgesi olarak planlanmayan söz konusu yerin rekreasyon alanı yapılması hedeflendiği, işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi istendi.

1’inci İdare Mahkemesi verdiği kararda, mevzuat hükümleri uyarınca rezerv yapı alanlarının yeni yerleşim yeri açılması amacıyla belirlenebileceği, diğer bir ifade ile yerleşime açılmasına olanak olmayan alanın ‘rezerv yapı alanı’ olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtti. Kararda, “Fen ve sanat norm standartları açısından ve gerekse imar planları ile üst ölçekli planlar açısından yerleşime uygun görülmeyen uyuşmazlık konusu taşınmazın ‘rezerv yapı alanı’ olarak belirlenmesinde ve dolayısıyla bu konuda yapılan başvurunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, yargılama giderlerinin davacıya yüklenmesine karar verilmiştir” denildi. DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...