Sözcü Plus Giriş

Mimarlara müjde

Samsun’da gerçekleşen Hizmet alım iş ihalesinde mimar müellifin haklarına zarar verdiği gerekçesiyle Oda tarafından açılmıştı.

Güncellenme: 11:58, 29/05/2015
Mimarlara müjde

Samsun'da gerçekleşen Hizmet alım iş ihalesinde mimar müellifin haklarına zarar verdiği gerekçesiyle Oda tarafından açılmıştı. Mimar müellifin haklarının devrini öngören süreçte mahkeme iptal kararı verdi.

Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan “Samsun Yeni Arkeoloji Müzesi Mimari ve Teşhir-Tanzim Avan Projesi Hazırlanması Hizmet Alım İşi ihalesine ait Teknik Şartnamenin 17. maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinin, müellifin telif haklarına zarar verdiği ve üye haklarını korumak için iptali istemiyle davacı Oda tarafından dava açılmıştı. Mimar müellifin haklarının devrini öngören süreçte mahkeme iptal kararını vererek, müelliflik hakları bedelsiz ve şartsız olarak eser sahibi tarafından davalı idareye devrinin öngörülemeyeceğine de karar vermiş oldu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, meslektaşlarına müjde verdi. Candan: “Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak , meslektaşlarımızın ihale süreçlerinde müelliflik haklarının devredilemeyeceğine ilişkin, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan “Samsun Yeni Arkeoloji Müzesi Mimari ve Teşhir-Tanzim Avan Projesi Hazırlanması Hizmet Alım İşi” ne yönelik örnek bir dava süreci yaşadık. Kent mücadelesinde yürüttüğümüz kararlı mücadeleyi meslek alanlarımızdaki haklarımızın geri alınması içinde sürdürdüğümüzü müelliflik haklarının devredilemeyeceği mahkeme kararıyla kesinleşmiştir. Mimarlık mesleğimiz adına ve meslektaşlarımız adına mahkeme kararı sevindirici buluyoruz.” Şeklinde konuştu.

“Fikir ve sanat eserleri kanununa aykırı”
Mahkeme kararında; “ Teknik Şartnamenin yukarıda belirtilen ve dava konusu edilen maddeleri incelendiğinde, eserin(projenin) basımı, çoğaltılması, üzerinde değişiklik yapılması, süresiz yayın hakkı, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, fikri ve müelliflik hakları bedelsiz ve şartsız olarak eser sahibi tarafından davalı idareye devrinin öngörüldüğü ve yine eserin müellifi tarafından yayınlanabilmesi için davalı idarenin yazılı iznine tabi tutulduğu, böylelikle eser üzerindeki müellifin tüm (manevi ve mali) haklarının davalı idareye devredilmesinin ve eser üzerinde tek söz sahibinin davalı idare olmasının amaçlandığı görülmektedir. Bu durumda,fikri mülkiyet hakkı ibaresi,eser üzerindeki maddi ve manevi hakları bir bütün olarak kapsamakta olup, Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı olarak eser sahibinin eser üzerindeki her türlü maddi ve manevi hakkının davalı idareye devredilmesine ilişkin uyuşmazlığa konu Teknik Şartnamenin 17. maddesinin (c), (d) ve (e) bentlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptali” ifadelerine yer verildi.