Sözcü Plus Giriş

Büyükşehir Belediye meclisince onaylanan Eskişehir Yolu Güney tapulama ve İmar planları Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi tarafından yargıya taşınmıştı. 7. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “Eskişehir yolu güneyinde imar parsellerine ,planlamanın kademeli birliktelik ilkesine, şehircilik esaslarına ve kamu yararına aykırı olması gerekçesiyle iptal davası açtık. Bölgedeki yapılaşma ve yoğunluk artacağını da belirterek açtığımız davada bilirkişi raporu lehimize gelerek, sosyal donatı ve alt yapı yetersizliğinin altını çizdi. Mahkeme iptal kararını verdi.” dedi

“Melih Gökçek’i tweet tweet değil parsel parsel takip ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesi iptal kararına rağmen aynı alanda yeni plan yapıyor diyen Candan; “Yeni plana da dava açmaya hazırlanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi açılan davalardan şikayet ediyor, sürekli açılan davaları kaybediyor çünkü şehircilik ilkelerine göre hareket etmiyor ve haksız.Belediye başkanlığı yapmayan twiterın başından kalkmayan,Ankara’nın sorunları ile ilgilenmeyen,bir metre metro yapamadığı için kendi hükümeti tarafından metro yapım işi elinden alınan,Melih Gökçek’i twet twet değil parsel parsel takip ediyoruz. Bir kez daha parsel parsel geçmiş olsun diyoruz.” şeklinde konuştu

Mahkemenin bilirkişi raporunu gerekçe göstererek verdiği iptal kararında , bilirkişi raporunda; hak sahiplerinden, gereğinden fazla hisselendirilme yapıldığına dikkat çekildi. Mahkeme kararında bilirkişi raporunda ; “Ticari Rekreasyon alanlarının KOP'tan karşılanması nedeniyle, hak sahiplerinden gereğinden fazla KOP hisselendirilmesi yapılmasına olanak sağlandığı, ancak bu durumun KOP hisselendirilmesinin parselasyondan değil yürürlükte olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Değişikliği'nden kaynaklandığı görüş ve kanaatinin belirtildiği görülmektedir.” İfadelerine yer verildi.