Miraç Kandiliniz kutlu olsun! Miraç Kandili nedir?

Miraç kandiliniz kutlu olsun. İşte Miraç kandili ile ilgili bilgiler...

Miraç Kandiliniz kutlu olsun! Miraç Kandili nedir?
Bugün 15 Mayıs Miraç Kandili

Miraç, İslam inancında, Hz. Muhammed’in göğe yükselmesi hadisesisine verilen addır. Arapça uruc (merdiven) kökünden gelen Miraç kelimesi “yükseğe çıkma” anlamındadır. “Yolculuk yapmak” anlamındaki fiilin türevi olan ve “gece yolculuğu” anlamında kullanılan İsra, dini terminolojide İslam dini peygamberi Muhammed 'in geceleyin Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Burak adı verilen at üzerinde Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülmesini, miraç ise göğe yükselmesini ifade eder. Peki miraç kandili nedir?

Miracın gerçekleştiğine inanılan gece “miraç kandili” olarak kutlanır. Bu gece ile ilgili dini konuşmalar ve kutlamalar; dua ve tesbihat yapılır ve Yasin okunur. İnanca göre Muhammed Miraç'ta kendisine sunulan şarap, bal ve süt dolu üç bardaktan süt bardağını tercih ederek sütü içmiştir. Bu sebeple Anadolu’da çoğu yerde bu gecede süt içme ve dağıtma geleneği olduğu ifade edilmektedir. Bazı yerlerde tatlı da yapılır ve dağıtırlır. Konya’da bu geceye “süt gecesi” de denilmektedir.

Kuran’da Miraç’tan bahseden ayetler necm suresinde geçer; “Muhakkak ki o, O’nu bir başka inişte daha gördü. Sidretü'l Müntehâ'nın yanında. O’nun yanında da Me'va cenneti. O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı. Göz şaşmadı ve aşmadı. Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.(Necm suresi: 13-18)

Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Miraç Kandili nedir?

Miraç Kandili mesajları ve sözleri! Miraç Kandili nedir?

Miraç olayı nasıl gerçekleşmiştir? Hz. Muhammed gece vakti Kâbe'den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa’ya götürülmüş, Burak’ı Beytül Makdis’in (Süleyman Mabedi) kalıntılarının güneybatı duvarına bağlamıştır. Hz. Muhammed sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camiinin altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra’nın bulunduğu alana geçmiş ve orada Hz. İsa, Hz. Musa, Hz. Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi’nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi’nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Hadislere göre Hz. Muhammed bu yükselmede gök katlarını Cebrail ile birlikte aşarken sırayla Hz. Âdem, Hz. Yusuf, Hz. Yahya ve Hz. İsa, Hz. İdris, Hz. Harun, Hz. Musa ve Hz. İbrahim peygamberleri görmüş, yedinci kat gökten sonra Sidret’ül münteha'ya çıkmıştır. Cebrail'in Sidretü'l-Münteha'dan ileriye geçememesi üzerine yolculuğunu tek olarak sürdürmüş, zaman, mekân ve cihetin olmadığı ifade edilen katta Allah ile aracısız görüşmüştür.

Miraç Kandili için kandil simidi tarifi

Miraç Kandili için kandil simidi tarifi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...