Sözcü Plus Giriş
GALERİ Orduya sahip olmayan ülkeler 11 Mayıs 2015 04:13
1 Bazı ülkeler, hem coğrafi yapıları, hem de sahip oldukları devlet yapısı sayesinde orduya gereksinim duymuyor.

Birçoğu Okyanusya adaları olan bu ülkeler, ordu bulundurmak bir yana, en ufak bir askeri güce bile sahip değil. Silahlanma yarışı, güç mücadeleleri ve savaş tehdidinden uzak olan bu ülkeler, bugün savunma ve ulusal güvenlik endişesiyle her yıl milyarlarca dolar harcayan ülkelere kıyasla barış ve huzur içinde yaşıyor.
2 Solomon Adaları

Solomon Adaları birkaç değil, binlerce adacıktan oluşuyor. 1893’te İngiltere’nin yönetimine girdiğinden bu yana Solomon Adaları ciddi bir askeri güce ihtiyaç duymuyor. Ülkede İkinci Dünya Savaşı esnasında bir güvenlik gücü oluşturuldu. 1976’da kurulan hükümet 1998’e kadar ayakta kalmayı başardı. 1998’den 2006’ya kadar geçen sürede hükümetin kötü yönetimi, suç ve etnik çatışmalar ülkeyi sardı. Yeni Zelanda ve Avustralya’nın devreye girerek tekrar barışı sağladığı ülkede bugün Solomon Adaları Polis Gücü güvenlikten sorumlu.
3 Solomon Adaları

Solomon Adaları’nda koruyucu bir güç bulunmamakta. Ülke, belli savunma ünitelerini Avustralya’dan temin ediyor. Savaş çıkması halinde, ülkenin güvenliğini en başta Avustralya sağlayacak gibi gözüküyor. Resimde, 1942 yılında kurulan güvenlik gücünde yer alan yerliler ile resim çektiren Yüzbaşı Warren Frederick Martin Clemens görülüyor.
4 Kosta Rika

Kosta Rika bir zamanlar orduya sahipti. 1 Aralık 1948 tarihinde, dönemin Devlet Başkanı José Figueres Ferrer, 2 bin kişinin ölümüne neden olan iç savaşın ardından orduyu ortadan kaldırdı. Bu kararını temsili olarak sunmak isteyen Ferrer, bir zamanlar ordunun genel karargâhı olan Cuartel Bellavista’nın duvarını yıkanlara katıldı. Bugün ülkedeki güvenlik Fuerza Pública gücü tarafından sağlanıyor.
5 Kosta Rika

1947’de imzalanan Amerika Ülkeleri Karşılıklı Yardım Antlaşması sayesinde eğer herhangi bir ülke Kosta Rika’ya saldıracak ya da savaş açacak olursa, aralarında ABD, Şili ve Küba da bulunan 21 ülkenin Kosta Rika’nın savunması için bir çeşit askeri gücü ülkeye göndermesi gerekiyor. Antlaşma gereğince imzacı ülkelerden herhangi bir tanesi saldırıya uğradığında diğer ülkelere başvurması söz konusu.
6 Samoa

Bugün Samoa’nın ihtiyaç halinde bile kullanılabilecek bir ordusu yok. Bunun yerine ülke savaş zamanında korunma ve savunma için dünyanın diğer yerlerindeki dostlarına güvenmek zorunda. Samoa’da ayrıca bir polis gücü var ancak elbette bu ülkenin genelinde etkin olabilecek bir askeri güç değil.
7 Samoa

Samoa’nın Yeni Zelanda’yla 1962 yılında imzaladığı bir dostluk antlaşması var. Savaş ya da yabancı işgali durumunda Samoa, askeri yardıma ihtiyaç duyarsa Yeni Zelanda’yı çağırabilir. Ancak anlaşma her iki ülkenin de istediği zaman çekilebilmesi şartını da taşıyor.
8 Palau

Ulusal ordusu olmamasına karşın Palau’nun sivilleri korumak amacıyla oluşturulmuş bir Ulusal Polis gücü var. Birçok polis gücü gibi, Palau Ulusal Spolisi de ülke içinde barışı korumak ve herhangi bir huzursuzluk durumunda müdahale etmekle sorumlu. Eğer bir savaş çıkarsa, Palau’nun savunma için başka ülkelerin yardımına başvurması gerekiyor.
9 Palau

ABD’nin altında yarı bağımsız bir devlet olan Palau, saldırı ya da savaş hallerinde Washington’ın koruması altında. İki ülke arasındaki bu ilişkinin geçmişi 1983’te imzalanan Serbest Birliktelik Sözleşmesi’ne kadar gidiyor.
10 Andora

Düzenli bir ordusu bile olmamasına karşın, küçük ülke Andora, 1914’te Almanya’ya saldırıp o zamanlar Büyük Savaş olarak bilinen Birinci Dünya Savaşı’na katılacak kadar cesurdu. 10 kişilik ordusuyla kimse Andora’yı ciddiye almadı. Resmi olarak taraf seçmiş olsa da kimse bu ülkeyi Versailles Barış Antlaşması müzakerelerine çağırmadı. 1931 yılında kabaca “ordu” olarak tanımlanabilecek bir grup adamın yerine Andora Ulusal Polisi kuruldu. Yaklaşık 240 adamdan oluşan bu grup rehine kurtarma operasyonlarına katılmak için bile eğitim aldı. Ülkede ateşli silah sahibi erkekler için polis gücüne katılmak zorunlu.
11 Andora

Andora’nın bir değil, iki değil tam üç tane koruyucusu var. Fransa ve İspanya, bu karalar arasında sıkışıp kalmış yaklaşık 470 kilometrekarelik ülke için askeri koruma sözü verdi. Aslına bakılırsa, 1933’te Fransa askerlerinin Andora’da başlayan bir iç çatışmayı bastırmak için müdahale etmeleri gerekti. Bu iki ülke dışında NATO güçleri de gerekli olduğu takdirde Andora’nın korunmasında rol oynayabiliyor.
12 Grenada

ABD liderliğindeki güçlerin Grenada’yı işgalinden bu yana ülkede sağlam bir ordu kurulamadı. İşgal, askeri bir darbe ve hükümetin içindeki bir iktidar mücadelesyle başladı ve Başbakan Maurice Bishop’ın idamıyla son buldu. Komünist bir ülkeyi, demokrasiye dönüştürmeyi amaçlayan bu işgal yüzünden, Grenada’nın bir ordusu yok. Ancak ülkede güvenliğin sağlanması için Kraliyet Grenada Polis Gücü ve Bölgesel Güvenlik Sistemi bulunuyor.
13 Grenada

Grenada’yı askeri gücüyle koruyacak bir ülke yok. Bölgesel Güvenlik Sistemi sayesinde Grenada, askeri destek için Antigua ve Barbuda, Barbados, Dominica, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia ve Saint Vincent ve Grenadines gibi ülkelere başvurabilir. Ancak bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunun çok fazla yardım edebilecek gücü yok. Dolayısıyla ABD’nin yardıma koşması kaçınılmaz gibi görünüyor.
14 Marshall Adaları

Marshall Adaları 1983 yılında imzalanan Serbest Birleşme Antlaşması’yla özgürlüğünü elde etti. Antlaşma Palau ve Mikronezya federal devletlerini de kapsıyordu. Antlaşma kapsamında üç ülke de özgür olacak ancak ABD’ye bağlı kalmaya devam edeceklerdi. Bunun anlamı ABD’nin Marshall Adaları’nın koruyuculuğunu üstleneceği ve savaş zamanlarında ülkeyi savunacağıydı. Hükümet ise ülke içindeki güvenliği sağlamak için Marshall Adaları Polis Teşkilatını kurdu.
15 Marshall Adaları

ABD’ye bağlı bir ülke olarak kabul edildiğinden beri, Marshall Adaları’nın savunma güvenliğinden Washington sorumlu. Eğer adalar saldırıya uğrarsa, ABD gerekli askeri desteği vermek zorunda.
16 Liechtenstein

Listedeki birkaç diğer ülke gibi, Liechtenstein ordusunu tamamen dağıtma kararı almış ülkelerden biri. Ülke, 1868’de yaşanan Avusturya-Prusya savaşının ardından, bütçeleri kaldırmadığı gerekçesiyle ordudan vazgeçme kararı aldı. Liechtenstein Alman Konfederasyonu’ndan ayrıldıktan sonra kendi ordusunu kurmaya şartlandı ancak yine bütçe yetersizliğiyle karşılaştı. Bugün ise ülke içinde güvenliği sağlamak adına bir polis kuvveti oluşturulmuş durumda.
17 Liechtenstein

Bir saldırı veya savaş zamanında Liechtenstein’ı koruyacak bir ülke bulunmuyor. Savaş zamanında ülkenin kendi ordusunu kurma izni bulunuyor ancak bu sonuç vermeyeceği için ilk olarak İsviçre’nin yardım edeceği düşünülüyor. Bugüne dek Liechtenstein’’ın savunması için İsviçre sorumlu kabul edilmişse de, iki ülke bu konuda kesin bir açıklama yapmış değil.
18 Nauru

Sadece 21 kilometre karelik büyüklüğüyle dünyanın en küçük adası olarak bilinen Nauru, birçok açıdan kendine has özelliklere sahip. Nauru hiçbir zaman ordu bulundurmadığı gibi, bugüne kadar herhangi bir askeri güç oluşturmamış bir ülke. Bir ada ülkesi Nauru o kadar küçük ki, başkenti bile yok. Buna rağmen, ülkede düzen bulundurmak amacıyla bir polis kuvveti bulunuyor. Mikronezya’yı oluşturan küçük adalardan biri olan Nauru, erişimi çok kolay olan fosfat zenginliğiyle öne çıkıyor. Ülkenin savunma açısından avantajı ise, Mikronezya adalarıyla Avustralya’ya yakın olması.
19 Nauru

Nauru ve Avustralya arasında yapılan gayri resmi bir anlaşmaya göre Avustralya’nın ülkenin temel savunma ve askeri ihtiyaçlarını karşılıyor. 1940 yılında, Nauru Almanya’nın saldırısına uğradığında ülke, Avustralya donanmasından yardım talep etmişti.
20 Vatikan

Dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan, yasalara göre bir ordu kuramıyor. Geçmişte, şehri ve özellikle Papa’yı koruması için birçok militarist grup oluşturuldu. Eskiden Vatikan’ı korumakla yükümlü olan Noble ve Palatine Muhafızları 1970’te Papa Altıncı Paul tarafından dağıtıldı. Bugün Vatikan’ın koruyucu gücü İsviçreli Muhafızlar tarafından korunuyor. İsviçreli Muhafızlar Papa’nın yanı sıra Vatikan Sarayı’nı korumakla da yükümlü. Ayrıca, bir jandarma kuvveti bulunuyor ancak bu kuvvet askeri olmaktan çok sivil bir güç olarak kullanılıyor. Jandarma kamu düzeni, trafik ve sınır kontrolü ve suç olaylarını araştırma görevini yürütüyor.
21 Vatikan

Vatikan Şehri, doğal olarak sınırları içinde bulunduğu İtalya’nın koruması altında bulunuyor. İtalya’nın kara kuvvetinde 100, deniz kuvvetlerinde ise 40 bini aşkın personeli bulunuyor.
22
23