Sözcü Plus Giriş

Özel’den çiftçiler için teklif

CHP, çiftçilerin, emek verip çalıştıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik haklarından borçlanma yoluyla yararlanabilmeleri için teklif verdi.

Güncellenme: 13:31, 23/10/2015
Özel’den çiftçiler için teklif

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çiftçilerin, emek verip çalıştıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik haklarından borçlanma yoluyla yararlanabilmeleri için hazırladığı kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

ÇİFTÇİYİ MUTLU EDECEK

Teklifin gerekçesinde, çoğu üreticinin kanuni zorunluluk olmasına rağmen, gelirinin düşük olması gibi nedenlerden dolayısı Tarım Bağ-Kur tescil işlemlerini zamanında yaptıramamış durumda olduğuna dikkat çeken Özel; 

“Özellikle 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında tarım sektöründe kendi adına çalışmış olanların geriye dönük olarak SGK’ya borçlanmaları ve emekli olabilmeleri büyük oranda zorlaşmıştır. Bir diğer önemli sorun da, geriye dönük sigorta borçlanmalarında hangi kayıtların esas alınacağına ilişkin net bir kanuni düzenlemenin yürürlükte olmayışıdır. Ülkemizde hali hazırda; doğrudan gelir desteği uygulamasından yararlanabilmek için başvuran çiftçilerimiz zorunlu olarak Bağ-Kur'lu olarak kabul edilmekte, ancak bu uygulama başlamadan önce Ziraat Odalarına kayıt yaptıran çiftçiler, o dönemde Bağ-Kur'a kaydı bulunmadığı için çeşitli haklardan yararlanamamaktadırlar. Bir yandan çiftçilerin, emek verip çalıştıkları sürelere ilişkin sosyal güvenlik haklarından, borçlanma yoluyla yükümlülüklerini yerine getirerek yararlanabilmeleri; diğer yandan da, hangi kayıtların geriye dönük tarımsal Bağ-Kur / SGK borçlanmalarında esas alınacağının netleştirilmesi amacıyla bu teklif hazırlanmıştır.” dedi.

Teklif, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı 41’inci maddesinde değişiklik öngörüyor. Teklife göre; valilik, kaymakamlık, özel idare, belediye, muhtarlık ve nüfus idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunla kurulu meslek kuruluşlarının, tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin, tarım kredi kooperatifleri ve birliklerinin, pancar ekicileri kooperatifleri ile birliği (Pankobirlik), Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, tarım kesimine yönelik faaliyette bulunmuş ve bulunmakta olan milli bankalar ile ziraat odalarının kayıtlarına göre tarımsal faaliyette bulunmuş olanların; sigorta tescili kapsamı dışında kalmış olan çalışma süreleri, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılacak.