Sözcü Plus Giriş
GALERİ Rakamların sırları 19 Şubat 2015 06:32
1 Tesadüf mü, gerçek mi?

"Evren sayılardan ibarettir" diyen Pisagor'dan bu yana, insanoğlu rakamlar arasındaki şaşırtıcı tesadüflerden rahatlatıcı anlamlar çıkarmayı başardı.
2 Kutsal kitaplardaki kutsal sayılan rakamların yanı sıra şeytana atfedilen uğursuz sayılar da hayatımızda yer aldı. Bunun da ötesinde rakamlara dayanan tesadüf efsaneleri yaratıldı. Önce efsanelere bir göz atalım...
3 Rakam efsaneleri:(11 Eylül):

New York City 11 harf, Afganistan 11 harf, Ramsin Yuseb (1993'te İkiz Kuleleri tehdit eden teroristin adı) 11 harf, George W. Bush 11 harf, New York, Amerika'nın 11. Eyaleti, İkiz Kulelere çarpan ilk uçağın uçuş numarası 11...
4 Olay 11 Eylül'de yani 9/11 de meydana geldi. Amerika'da tarihler ay önce olacak şekilde yazılır.
5 9+1+1= 11 ve 911 aynı zamanda acil servis numarasıdır 9+1+1=11, 9 Eylül yılın 254. günüdür 2+5+4=11...
6 Şeytanın rakamı:

666 üzerine bir çok efsane var. En popüler olanı ise 6 rakamının İbranice yazılımına dair. İbranice 6 rakamı (w) olarak yazılıyor.
7 Şeytanın sembolü olan 666 yazmak istediğinizde (www) yazmanız gerekiyor. Ve www, internete girişte kullanılan 'world wide web' kelimelerinin kısaltılmış hali...
8 İncil'de bir bölümde 666 rakamı için şöyle yazar: "herkese zorladı, küçük büyük, zengin fakir, bağımsız veya köle, herkesin alnına yapıştırdı, aleme kandırdığı ruhları göstermek için, o rakamı koydu, şeytanın rakamı: 666." Reagan bile inanmış...
9 Bu inanışı ciddiye alan ABD eski başkanı Ronald Reagan, evlerinin kapı numarasını 666'dan 668'e çevirmişti.
10 Metal grubu Iron Maiden da şeytanın sayısı 666 temalı bir albüm yapmıştı. Şeytanın rakamı bilimde ise yaşamın kaynağı sayılan karbon atomlarını sembolize ediyor. Karbon, proton ve nötron 6 elektrondan oluşur ve bunlar kendi aralarında bu sayıyı oluşturur.
11 Bir de rakamlar üzerine garip tesadüfler vardır... İşte onlardan biri klavyelerde sağ tarafta yer alan numaralara ilişkin... Klavyede rakamların dizilişi şöyle 7 8 9/ 4 5 6/ 1 2 3... Buraya kadar her şey tamam...
12 Numara sihirbazlarının bulduğu sır bundan sonrasına ilişkin... Bu rakamlar çaprazlama ve dikey-yatay olarak toplandığında ortaya hep aynı rakam çıkıyor: (753+357 = 1110), (159+951 = 1110), (456+654 = 1110), (852+258 = 1110)
13 Buraya kadar yer alanlar rakamlar üzerine türetilen efsanelere dairdi. Bir de işin din ve kutsal kitaplar da yer alan boyutu var. Neredeyse bütün dinlerde "7 rakamı" üzerine vurgu yapılır. Kainat da 7'nin sırrına tanıktır...
14 7 kat gök... 7 deniz… 7 kainat.. 7 kat cennet, 7 kat cehennem… yer üstü 7 kat, yer altı 7 kat… insandaki 7 delik... 7 uyurlar... İsa'nın son 7 sözü.... 7 temel renk... Kabe'nin etrafı 7 kere tavaf etmek... İslam terbiyesinde 7 mertebe vardır.
15 Kuran'ın ilk suresi fatiha 7 ayettir. Yahudilerde kutsal şamdan 7 mumludur… ve daha bir çok şey… ilginç bir bilgi de şudur; Premature olarak doğan çocuklarda 8 aylık doğanları yaşama şansı 7 aylık doğanlardan daha düşüktür.
16 Uğursuz sayı: 13 :

Hıristiyan geleneğinde şakirtlerden 13. Sünün Hz. İsa'ya ihanet ettiğine inanılır. Bunun dışında 12+1=13 cehenneme ait meleklerin sayısı olarak kabul edilir.
17 İslam'da 99 rakamı:

İslam'da 99 esma-i hüsna vardır. Allah'ın isimlerinin toplam sayısıdır... Hristiyan geleneğinde ise bu sayı Tanrının birliğine işaret eden melekler düzenini ifade eder.
18 9'un sırları:

Ezoterizme göre 9 rakamı mutlakiyetin rakamı. Ölümü ve yeniden doğuşu sembolize ediyor. Zira 9'un bir üst rakamı 10… 10 ise 1'in tekrarından ibaret. İlginç bilgiler de var: Bebek 9 ay ana rahminde kaldıktan sonra ışığı görür.
19 Truva 9 yıl süreyle kuşatıldı, 10. Yılda düştü. Odysseus 9 yıl boyunca dünyayı dolaştı, 10. Yılda ülkesine dönebildi. 9 sayısı daima kendini tekrarlar. 9 herhangi bir sayı ile çarpılınca, çıkan sayının rakamlarının toplamı hep 9'dur.
20 Bir seviyeden diğerine geçiş rakamı olan 9, bir dünyadan diğerine geçiş olan inisiyasyonun sembolü aynı zamandı. Ezoterizmin kutsal rakamı sayılıyor.
21 Türk mitolojisinde 9 rakamı:

Türk mitolojisinde dünyayı yaratan kara han, dünyanın tam merkezine dokuz dallı çam ağacı dikmişti. Altaylara göre insanın iskeletinde; baş, bel, diz, topuk, ayak bileği, omuz ve el bileği olmak üzere dokuz ek vardır.
22 Yakutların gök tanrıları dokuzdur. Altay türklerinin bir kıyamet tasvirinde denizin dibinde dokuz çatallı karataş vardır ki, kıyamet zamanında bu taş dokuz yerinden ayrılacak, demirden ve koyu sarı renkte atlara binmiş dokuz savaşçı etrafa saldıracaktır.
23 Dede Korkut Kitabı'nda, deli dumrul doğduğunda babası dokuz buğra öldürür. Ve tabii ki dokuz ışığı da unutmamak gerekiyor...
24 Rakamların yarattığı ilginç tesadüflerden biri de ulu önder Atatürk'ün hayatında ortaya çıkıyor. Atatürk, 1881'de 19. Yüzyılın bitimine 19 yıl kala doğmuştur. 1900'de 19 yaşında Harbiye' ye girmiştir.
25 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmıştı ve bindiği vapurda sadece 19 yolcu vardı. 19 yıl Türk milletinin kaderine hükmetmiş. Adı ve soyadı yani "Mustafa Kemal Atatürk" 19 harftir.
26 10 Kasım 1938 (19x2x19) (10 Kasım günü saat 9 da 10+9=19) 3x19 =57 yaşında yaşamını yitirdi. Doğum ve ölüm yılları (1881 ve 1938, 19 sayısının katlarıdır.)
27
28