Sözcü Plus Giriş

ASUMAN ARANCA/ANKARA
Almanya’nın “yüzyılın soygun hareketi” diye nitelendirdiği Deniz Feneri davasında mahkeme, RTÜK eski Başkanı Zahit Akman'ın da aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında verdiği beraat ve zaman aşımı kararının gerekçesini yaklaşık 2 ay geçmesine karşın halen açıklamadı. CMK'ya göre mahkemenin gerekçeli kararı yazması için 15 gün süresi bulunuyor. HSYK 3. Dairesi, daha önce Ergenekon Davası hakimleri hakkında gerekçeli kararı süresi içinde yazmadıkları gerekçesiyle soruşturma izni vermişti. Öte yandan soruşturma sırasında tutuklu kalan bazı sanıkların devletten tazminat istemek için dava açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

HEM BERAAT HEM DÜŞME
İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Deniz Feneri davasındaki 51 Milyon Euro’luk bağış yolsuzluğuna ilişkin RTÜK eski Başkanı Zahit Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın da aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında açılan davada, bazı suçlardan beraat bazı suçlardan da zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 13 Mayıs tarihinde düşme kararı verdi. Derneğin gayrı resmi muhasebe kayıtları, bazı sanıklar için delil sayılırken bazıları için ise sayılmadı. Mahkeme, şüphelilere yapılan para teslimatlarının ve kuryelerin de yer aldığı gayrı resmi muhasebe kayıtlarındaki tarihleri, “zamanaşımı süresi” için dayanak yaptı. Ancak aynı gayrı resmi muhasebe kayıtları, sahtecilik suçu için “belge niteliğinde değil” denilerek, delilden sayılmadı. Akman ve Karaman’ın da aralarında bulunduğu 12 sanığın, 3 ay tutuklu kalmalarıyla ilgili olarak da, kararın kesinleşmesinden sonra en yakın Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak, devletten tazminat isteme haklarının bulunduğunu hatırlatarak, adeta “devlet size borçlu” dedi.

CMK’DA HÜKÜM AÇIK
Ancak mahkeme, 13 Mayıs tarihli beraat ve zamanaşımı kararının gerekçesini, 15 gün içerisinde yazması gerektiği halde, yaklaşık 2 ay geçmesine karşın halen açıklamadı. CMK’nın 232. maddesi 3. fıkrasında mahkemelerin gerekçeli karar yazım süresi için “Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasından itibaren en geç on beş gün içinde dava dosyasına konulur” şeklinde açık hüküm bulunuyor. HSYK 3. Dairesi, daha önce Ergenekon Davasını karar bağlayan mahkemenin heyeti hakkında, gerekçeli kararı CMK’daki hükme karşın süresi içerisinde yazmadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Kurulun, halen Deniz Feneri davasında gerekçeli kararı halen tamamlamayan İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti hakkında da soruşturma başlatıp başlatmayacağı da merak konusu oldu.

HSYK’YA ŞİKAYET TALEBİ GELMEDİ
Öte yandan davada, aralarında Akman ve Karaman’ın da bulunduğu bazı sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen, Sözcü’nün sorularını yanıtladı. Müvekkilleri hakkındaki suçlamanın zamanaşımından düşürülmesine ilişkin soruyu cevaplayan Şen, “Biz elbette ki zaman aşımından düşme kararı değil beraat almak isterdik ancak zaman aşımı söz konusu olduğundan bu mümkün olmadı. Ben duruşmada yaptığım savunmaların arkasındayım. Almanya’dan belge asılları gelmiyorsa, suçlamak için yeterli delil yok demektir” diye konuştu. Şen, müvekkillerinin kendilerine haksız dava açıldığı gerekçesiyle davayı açan savcıları HSYK’ya şikayet edip etmeyeceklerine yönelik soruyu ise, “Şu ana kadar müvekkillerimden bu yönde bir talep gelmedi. Zaten karar da henüz kesinleşmiş değil” şeklinde yanıtladı.
SÜRENİN AŞILMASI ANORMAL DEĞİL
Bazı müvekkillerinin soruşturma kapsamında tutuklu kaldığının hatırlatılması ve bununla ilgili devlete karşı tazminat davası açıp açmayacaklarına ilişkin soruya, “Dediğim gibi karar kesinleşmiş değil ve benim temsil ettiğim müvekkillerimden bu yönde bir talep gelmedi. Böyle bir dava ancak onların istemesi durumunda açılabilir” derken, mahkemenin yasal süre dolmasına karşın gerekçeli kararı henüz açıklamamasıyla ilgili olarak da, “Yaklaşık 8 yıl devam eden bir soruşturma sonunda bu dava açıldı. Çok fazla klasör var. Dosyada tutuklu bulunmadığından, gerekçeli karar yazımı için bu zamana kadar geçen süreyi normal karşılıyorum” sözleriyle ifade etti.
ALMAN KAYYUMU TEMYİZ EDEBİLİR
Bu arada, davada tutuklu kalan bazı sanıkların devletten tazminat istemek için harekete geçecekleri iddia edilirken, Deniz Feneri e.V Derneği’ni devralan Alman Kayyumluğunun, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat ve zamanaşımından düşme kararını temyiz etmeye hazırlandığı öğrenildi. Alman Makamları davayı temyiz ederse, söz konusu dosya, Yargıtay 11. Ceza Dairesine gönderilecek. Haklarındaki amaç dışı kullanılan dernek paralarına ilişkin iddialar, zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle düşürülen sanıkların, Alman devleti ve Deniz Feneri e.V Derneğine karşı sorumlu tutulabilecekleri belirtiliyordu. Buna göre hem Almanya Devleti hem de Deniz Feneri Derneği Kayyumu, amaç dışı kullanılan milyonlarca Euro'yu, bu sanıklardan tahsil etmek için de harekete geçebilir.