Yargıtay’dan “işe iade” davasına onama

Bir teknoloji markette sendika iş yeri temsilciliği yapan kişinin, işten çıkarılması sonrası kazandığı 'işe iade' kararı Yargıtay tarafından onandı.

Yargıtay’dan “işe iade” davasına onama

 

Aydın 2. İş Mahkemesi’ne başvuran Betül Görgün, 17 Haziran 2013 tarihinde çalışmaya başladığı teknoloji markette sendika iş yeri temsilciliğini üstlendiğini, mağaza müdürünün bu durumdan rahatsız olması sonrası 22 Ekim 2013 tarihinde işine son verildiğini, bu haksızlığın giderilerek işe iadesinin yapılmasını talep etti.

 

Yargıtay'dan TÜRGEV'i de kapsayan emsal karar

Yargıtay’dan TÜRGEV’i de kapsayan emsal karar

Görgün’ün avukatı Suat Çetinkaya da müvekkilinin işe başlatılmaması
halinde tazminatı ve diğer tüm hakların ödenmesini istedi.

İş yeri avukatının, iş yerinde sendika üyesi başka çalışanların da
bulunduğunu ve bu durumlarından ötürü bir sorun yaşamadıklarına dikkati çeken
Çetinkaya, Görgün’ün işten çıkarılmasında sendikalı olmasının etkisi
bulunmadığını vurgulayarak, davanın reddine karar verilmesini talep etti.

 

O canilerin cezası onandı!

O canilerin cezası onandı!

Mahkeme hakimi Gülsiye Karakurt, 6356 sayılı yasanın 24. maddesinde
“İşveren, iş yeri sendika temsilcilerinin iş sözleşmelerini haklı bir neden
olmadıkça ve nedenini yazılı olarak açık ve kesin şekilde belirtmedikçe
feshedilemeyeceği”nin yer aldığını anımsatarak, davacının işe iadesine, işe
başlatılmaması halinde kıdemine göre takdiren 4 aylık ücreti tutarında tazminat
ödenmesine, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için boşta
geçen dönem için en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verdi.

Davalı tarafın itirazı üzerine Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nce ele
alınan dosyaya ilişkin, “kararın dayandığı deliller ve özellikle delillerin
takdirinde bir isabetsizlik görülmediğinden temyiz itirazlarının reddi, usul ve
kanuna uygun olan hükmün onanması” kararı verildi.

 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis değişikliği yargı yolunda

Cumhurbaşkanlığı Sarayı için tahsis değişikliği yargı yolunda

EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Avukat Suat Çetinkaya, yerel mahkemenin kararının Yargıtay tarafından
onanması sonrası yaptığı açıklamada, kararın özelliğinin “sendika iş yeri
temsilcisi olan davacının iş yerinde 4 aylık kıdemi olmasına rağmen işten haksız
çıkarılması durumunda işe iade davası açabilme hakkının verilmesi” olduğunu
belirtti.

Çetinkaya, “Yargıtay emsal niteliğindeki bu kararıyla iş yeri
temsilcileri için 6 aylık kıdem şartını fiilen ortadan kaldırmıştır” ifadesine
yer verdi.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...