Sporda ve sanatta zübükleri görebiliriz!

Aziz Ne­si­n’­in, 2015 yı­lın­da kut­la­na­cak do­ğu­mu­nun 100. yı­lı ne­de­niy­le Zü­bük isim­li ese­ri, Ne­dim Sa­ban ta­ra­fın­dan Ti­yat­ro­ka­re­’nin

Sporda ve sanatta zübükleri görebiliriz!
Loading...