Sözcü Plus Giriş

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, yaptığı açıklamada, Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Şurası sonrasında elde edilen verilerin acil eylem planı taslağı ile şekillendiğini ve sonucunda ” Uyuşturucu ileMücadele Strateji Belgesi” hazırlandığını belirtti. Ünüvar, söz konusu belgenin tamamlandığını ve kısa bir süre içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Uyuşturucu kullanan öğrenciler tespit edilecek

Ünüvar’ın şu anda taslak halinde olan “Ulusal Uyuşturucu Politika ve Strateji Belgesi 2015″e ilişkin verdiği bilgiye göre, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi, bu maddelerin sokak düzeyindeki bulunabilirliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Mücadele kapsamında eğitim kurumlarına yönelik tedbirler alınacak. Uyuşturucu kullanan tüm öğrenciler tespit edilerek, tedavi ve sosyal uyum mekanizmalarıyla irtibata geçirilecek. Öğretmen, öğrenci ve ailelerinin bilgi ve bilinç düzeyi artırılacak. Uyuşturucuylamücadele kapsamında, eğitim kurumları ve çevrelerindeki riskler tespit edilerek, önlem alınacak. Okullarda uyuşturucu konusunda araştırmalar yapılacak ve tüm çalışmalar okullarda standart hale getirilerek sürekli kılınacak.

Ayaktan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulacak

Uyuşturucu bağımlılığı tedavi mekanizmaları güçlendirilecek. Bu amaçla, aile sağlığı merkezlerininuyuşturucu bağımlılığı ile mücadele aktif rol alması ve bu çalışmaların pozitif performans kriterlerinden sayılmasının sağlanacak. Psikiyatri polikliniklerinin kapasitesi güçlendirilerek, uyuşturucu bağımlılarının tedavi sürecinde daha etkin rol almaları sağlanacak. Ayaktan Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi kurulacak. Uyuşturucu tedavisi sonrası, kişinin sosyal olarak dışlanmasının önlenmesi, toplumsal yaşama yeniden uyum ve katılımlarının sağlanması, yeniden uyuşturucuya başlaması önlenecek. Sosyal uyum mekanizmasının güçlendirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan fiziksel mekanizmalar ile sosyal uyum sürecinde bağımlıların okula ya da işe yerleştirilmesi sağlanacak.

Uyuşturucu ileMücadele Karar Destek Sistemi oluşturulacak

Arzla, taleple, uyuşturucu ile mücadelenin iletişim stratejilerinin belirlenmesi konusunda Türkiye Uyuşturucu İle Mücadele Bilimsel Danışma Kurulu oluşturulacak.

Türkiye genelinde planlanacak mücadele faaliyetleri ve projelerin şekillendirilmesi, tüm kurumların ihtiyaçlarının karşılanması, uluslararası üyeliğin bulunduğu organizasyonların veri setlerine ulaşımının sağlanması, mükerrer çalışmaların önüne geçilmesi ve bilimsel araştırmaların kolaylaştırılması amacıylaUyuşturucu ile Mücadele Karar Destek Sistemi hazırlanacak.

Jenerik sınıflandırma yönteminde gerekli düzenlemeler yapılacak

Öte yandan, mevcut mevzuat güçlendirilecek, etkin bir denetimli serbestlik sürecinin uygulanabilmesi için mevzuat düzenlemeleri gerçekleştirilecek. Jenerik sınıflandırma yönteminde gerekli düzenlemeler yapılacak. Uyuşturucu ile mücadele acil eylem planının yürütülmesinden sorumlu olacak organizasyon yapısı oluşturulacak.

Ayrıca, kamuoyunun bilgilendirilmesi için İletişim Kurulu oluşturularak, iletişim stratejisi belirlenecek. Profesyonel bir kampanya süreci başlatılacak.

AA