Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Atatürk ve başkanlık

23 Nisan 2015 Yazarlar

Atatürk'e başkanlık, hatta padişahlık bile teklif etmişlerdi… Fakat o, vakur bir tavırla tüm bunları reddedip:
“Asla böyle bir şey düşünmem. Böyle bir sistem bize uygun değil. Padişahlığın ülkeyi nereye getirdiğini gördük. Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığı birleştirmek ise gelecekte büyük sakıncalar yaratabilir.” diye konuşmuştu.
Atatürk, daha Kurtuluş Savaşı başlamadan önce, Erzurum ve Sivas kongrelerinde “Milli egemenlik” ilkesini ortaya koymuş ve “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu hakka ancak halkımız sahip olabilir.” demişti.
Kurtuluş Savaşı kazanıldı, düşman yurttan atıldı ve Cumhuriyet böyle kuruldu.
Türk Ulusu, egemenliğini Anayasamızın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.
Bu yetkili organlar, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis'tir.
Atatürk'e göre, egemenlik, bir sınıfa, bir zümreye, ya da bir kişiye kesinlikle bırakılamaz!
Tayyip Bey şimdi, “Başkan” olmak hevesiyle bu sistemi yok etmek ve ulusumuza yabancı olan “Başkanlık Sistemi”ni getirmek istiyor.
Ancak, Türk Milleti buna asla izin vermeyecek!

YAZARIN TÜM YAZILARI