Sözcü Plus Giriş
TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Ruhlarını şeytana satanlar!

Ülkemiz karmakarışık! Her türlü adaletsizlik, ahlâksızlık, gasp, baskın, zulüm, gözdağı bir arada… Fakat yılmıyoruz ve yılmayacağız!
Bugün en büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı… Egemenliğin kayıtsız ve şartsız milletin olduğu bir yönetim şeklidir cumhuriyet…
Bunu değiştirmek için sinsi faaliyetlerde bulunan, art niyetli, kara ruhlu, ülke sevgisinden ve ulus bilincinden yoksun “bedhah” kişiler var.
“Bedhah” Atatürk'ün kullandığı bir sözdür ve “kötü yürekli” anlamına gelir.
Bugün ülkemiz ne yazık ki, “bedhahlarla” doludur. Bunlar kara yürekli insanlardır.
Onlar bu asil milletin içinden nasıl çıkmıştır, menfaatleri için ruhlarını hangi şeytana satmışlardır, anlamak zor!
Atatürk, Cumhuriyet için “Türk Milleti'nin karakterine en uygun yönetim şekli” demiştir. Fakat… İçimizde, bunun farkına varmayan idraksiz yaratıklar da var!
Cumhuriyetsiz bir Türkiye, yarını olmayan zavallı bir ülke olur.
Cumhuriyete karşı çıkanlar, gafiller topluluğudur!
Gençliğin, Atatürk'ün büyük emanetini gözünün içi gibi koruyup kollayacağına inancımız tamdır.