Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Bizden söylemesi

Gereksiz seçimler için son girişimler yapılmaktadır. Siyasal partilerin değişik yöntemleri yanında hepsinde izlenen alışılmış davranışlar, sözler, seçmene güven ve istek vermekten uzak yaklaşımlar birbirine eklenmektedir. İktidar devletin, kendi belediyelerinin, yandaş kurum ve kuruluşlarla varlıkların olanaklarından yararlanmakta, aldatıcı sözlerle seçmeni kandırmaya çalışmaktadır. Kesenin ve kasanın alabildiğine açıldığı gözlenmektedir. AKP genel başkanının resmiyle birlikte yayınlanan reklâmlara Bakanlıkların reklâmları da eklenmiştir.
Hukuk bulutları, adalet güneşinin doğmasını engellemektedir. Haksızlık, yöntemsizlik, kayırma ve ayrıcalık taşıyan işlemler, yakınmalara neden olmaktadır. Yargının seçimlerde vereceği sınav, devletin ve demokrasinin geleceğini belirleyecek ölçüde önem taşıyor. Hukuku kullanmak ve kullandırmak hukuka ihanet olacağından tüm ilgililerin özenli davranma zorunluluğu büyük sorumluluğu içeriyor.
Sorunların çözümü, hakkımız olan ortamın edinilmesi için her zaman söylediğimiz “oy namustur” sözünü yineleyerek anımsatalım: seçmenlik görevi yurttaşlığın birinci sırasındadır. Partilerden önce, ülke ve devlet gelmektedir. Hatır için, kişisel ya da ailesel, bölgesel, partisel beklentiler için, çıkar için, yardım, bağış, armağan için oy kullanmak demokrasiyi kötüye kullanmak, ona yaraşır olmamaktır. Devlet yöneticilerinin, özellikle ulusal istencimizi yaşama geçirecek yasama organının oluşması için vicdanımızın buyruğundan ayrılmamalıyız. Süslü sözler, kabadayılık gösterileri, gerçek dışı anlatımlar, içtenliksiz yaklaşımlar, ölçü alınmamalıdır.
Bu seçimler birçok yönden çok önemli. İktidarın çelişkileri, aykırılıkları, tutarsızlıkları, başarısızlıklarıyla, iktidarı buyruğunda tutan günümüz cumhurbaşkanının karşıtlarına çatan sözleriyle yansıyan anlayış ve tutumu ortada. Türkiye'mizi daha kötü durumlara düşürecek başkanlık hırsı, aleviyle sürüyor. Kraldan çok kralcı davranışlı çıkarcı partizanlar, yetersiz, beceriksiz, niteliksiz ve deneyimsiz yandaşlar, özelliği olan önemli görevlere hukuku dışlayan tepeden inme yöntemlerle getirilirse sorunlar içinden çıkılmaz duruma gelir.

UNUTMAYALIM, “Vatan”dan daha kutsal ve daha görkemli bir yapı, bizim için daha sıcak bir kucak ve ocak yoktur. Vicdan erinci (huzuru), gönül esenliği, yürek serinliğinin getireceği mutluluk ve gönencin duyuracağı kıvancı yaşamak istiyorsak oyumuzu yaşadıklarımızı, yaşatılanları gözeterek, özlediklerimizi düşünerek kullanalım.