Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Sözde öneriler

Seçimlerde her yolu ve her yöntemi geçerli sayan, Anayasa kurallarını gözardı ederek tersini savunan günümüz cumhurbaşkanının katkılarıyla seçim etkinliklerini sürdüren iktidar partisinin şimdiki genel başkanı, seçime katılacak siyasal partilerde Türk Bayrağı'nın kullanımı başta olmak üzere kimi önerilerde bulundu. Bunlardan biri de “Cumhurbaşkanını siyasî tartışmaların dışında tutalım” idi. Bay RTE, 29 Eylül'de sarayında düzenlediği muhtarlar toplantısında “…durmayacağım, konuşacağım, yapacağım” diyerek cumhurbaşkanlığıyla bağdaşmayan tutumunu sürdüreceği inadını yineledi.
Siyasal partilerin kabûl etmedikleri önerilerin ne ölçüde yandaşlık belirtisi olduğu açıktı. Devletin, belediyelerin, bağımsız ve özerk kuruluşların tüm olanaklarından yararlanarak adaletsiz bir seçim yarışı sürdüren iktidar her şeye egemen ve etkin olmayı amaçlıyor. Şimdiki cumhurbaşkanı kendini tutamıyor. Siyasal parti sözcüsü gibi konuşuyor, parti lideri gibi davranıyor, yansızlığını unutuyor. “Hukukî bağım yok ama AKP gönlümde” diyerek kendisini savunuyor. Anayasa'nın partisiyle ilişkisini kesmesi kesin ve açık kuralına karşın ilişki sıcaklığı ortada. O her şeye karışınca anayasal konumunu gözardı edince kendisine yönelik eleştirilere katlanması gerekiyor.

GİDİŞAT

Seçim çalışmalarına katkısını düzenlediği muhtarlar, medya ilgilileri toplantıları ve mitinglerdeki konuşmalarıyla sergileyen Bay RTE şimdilerde iktidarın azdırdığı terörü lânetleme konuşmaları yapıyor. Cenazelerde oy derleme çabalarının izlendiği günümüz cumhurbaşkanlığı konumuyla uyuşmayan aykırılıklar hukuk devleti niteliğine gölge düşürmektedir. Hele Kur'an-ı Kerim'li miting konuşmaları. Yüksek Seçim Kurulu'nu eleştirisi.
İstanbul mitinginde “…neyi kastettiğimi anlarsınız…” sözleriyle istediği milletvekillerinin hangi partiden olacağını belli etmiştir. Bay RTE siyasal yandaşlık konuşmaları yaparsa elbet karşıtları da susmaz. Başbakanı Bay DAVUTOĞLU'nun önerileri cumhurbaşkanı yönünden kayırma ve koruma amaçlı. O, önce Bay RTE'nin anayasal sınırları içine çekilmesini istemeli idi. Tersine öneriyle destekçisinin aykırı gidişini geçerli saydırmayı değil.
Ayrıca, neden “Dini siyasete âlet etmeyelim” önerisini getirmedi? Ülkemiz için her şeyden daha çok tehlikeli ve zararlı olan din sömürüsü, mezhep çatışmaları, bu nedenlerle yaşanan kötülükler, çekilen acılar. Seçmeni aldatmanın ve oy toplamanın bağışlardan ve sözde yardımlarla parasal katkılardan önce din sömürüsü olduğu gerçeği apaçık ortada.
7 Haziran yenilgisini içine sindiremeyen (hazmedemeyen) AKP'liler yeni seçimde sandık taşıma, seçmen taşıma, çuval taşıma bir yana kazanmak için her yola ve yönteme başvuracak gözükaralıkta olacağı izlenimini vermektedir. Bay RTE'nin sekiz yıllık zorunlu eğitimi kötüleyerek imam hatip sevdasını açıklaması da seçimler için yeni bir atılımı olsa gerek. Önceleri “…milliyetçi değiliz…” deyip şimdi “millî” milletvekili istemesi gibi. Milletvekili zaten milletin vekili olarak millîdir. Ulusal ve yaşamsal ilkelere bağlılığı başka biçimde anlatılabilir.

ÖZLENEN- BEKLENEN

Seçime katılan partilerden önde gelen dördü bildirgelerini açıkladı. Birbirinin önüne geçmeye çalışan, birbirinden kopya çeker gibi (önce eleştirdiğinin sonra hararetli yandaşlığına soyunan AKP örneği) seçmene selâm içerikli sözlerle dolu. Hiçbirinde hukuk devleti, gerçek demokrasi, lâiklik, bağımsız yargı, özerk üniversite, hak ve özgürlükler, geçim koşulları, doğa yıkımı, kent düzeni, eğitim-öğretim, toplumsal barış için etkin, güçlü, inandırıcı, ilerici sözler gereken düzeyde ve önemle ele alınmamış. Düş kırıklığı yaratan durum, yalnızca oy toplamak için “elma şekeri” dağıtır görünümlü bir açılım biçiminde, Parasal ağırlık, insanlık değerleri, yaşamsal, ulusal ve evrensel ilkeler karşısında öne çıkarılıyor. İktidar kendi için değil, ulus içindir. Alışılmış sözlerin çoğunlukta olduğu birer “Vaatler çizelgesi” niteliğinde seçim bildirgeleri nasıl etki yapacak, göreceğiz.

BAŞSAĞLIĞI VE KINAMA

Ankara'da yaşanan acı olaya neden olanları ve sorumlularını nefretle kınıyor, yitirdiğimiz yurttaşların yakınlarına ve Yüce Ulusumuza başsağlığı diliyoruz.