Sözcü Plus Giriş
YILMAZ ÖZDİL

isillelay nıbarA

25 Ekim 2015

.idrig alukokli açparA ,eV
.afınıs icniki ed meH

*

!inay udlo keçreg idlayaH

*

lukokli relicnerğö neyetsİ
nerabiti natfınıs icniki
karalo sred ilemçes
.kecelibala açparA
nid ,inisred açparA
üğülrüdüm leneg imiterğö
mitiğe illim ,itte filket
.itte lubak ığılnakab

*

kamla inisred açparA
ecedas ,relicnerğö neyetsi
emelnid ev amşunok
.kacayamzay ,kacapay
,isred amzay açparA
.kacayalşab atfınıs ücnüçü

*

,relkner ednisred açparA
,relmisvem ,ralnavyah
,amşınat ,amşalmales
ibig rops ,ağod ,ralıyas
kilenöy atayah külnüg
.keceliterğö ralmarvak

*

7102-6102 ninisred açparA
inay ,ılıy miterğö mitiğe
nerabiti nadlıy ikedzümünö
.royinelfedeh ısamlutuko

*

…ileşidne relicmitiğE
inemterğö şnarb açparA
icniki lukokli ,niçi ığıdamlo
lısan nın'açparA atfınıs
.royilide karem iğeceliterğö

*

İlkokul ikinci sınıfta Arapça dersi almadığınız için cahil kalmışsınız. Soldan sağa değil, sağdan sola okuyacaksınız.

*

Badem cumhuriyetinde çakma Arap olmaya ufak ufak alışın gari… Türk kalmakta ısrar etmeyin.

*

1 Kasım, harf devriminin yıldönümüdür. 1 Kasım 1928'de Arap harflerini esas alan Osmanlı alfabesine son verildi, Türk alfabesi yürürlüğe konuldu. Ha gayret… 1 Kasım'da gene bademlere oy verin, Türkçe bile öğretmesinler, anaokulunda Arapça'ya başlatsınlar!