Akademik teşvik puanlarına göre ‘en başarılılar’ 

DÜS, YÖK'ün kullandığı kriterlere göre Devlet üniversitelerimizin akademik performansını sıraladı. İşte akademik teşvik puanlarına göre en başarılı üniversiteler...

Akademik teşvik puanlarına göre ‘en başarılılar’ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel, Devlet Üniversiteleri Sıralama (DÜS) raporu hazırladı. Akademisyenlerin puanlarına göre en iyi devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Abdullah Gül Üniversitesi yer aldı. Devlet üniversitelerinde 120 bin akademisyen arasında en yüksek akademik puanı olan 100’ü alabilen sadece 255 akademisyen var.

DÜS'te, üniversitelerin akademik teşvik komisyonları tarafından onaylanan puanlar ile YÖK tarafından yayınlanan öğretim elemanları verileri kullanılmış. Sadece devlet üniversiteleri ve fakülteleri ile sınırlı olan raporda, akademik teşvik puanlarını kamuoyuna açıklamayan üniversiteler ise sıralama dışı bırakılmış.

Akademisyenlerin performansları dokuz faaliyet türünde puanlanmış. Bu faaliyet türleri;

1. Projeler
2. Araştırmalar
3. Akademik Yayınlar
4. Tasarımlar
5. Sergiler
6. Patentler
7. Alınan Atıflar
8. Uluslararası tebliğler
9. Alınan Ödüller.

PROFESÖRLERİN PUAN ORTALAMASI 52

Prof. Dr. Cemil Yücel,  DÜS’ün temel amacının devlet üniversitelerini ve fakültelerini akademik teşvik puanlarını temel alarak sıralamak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Puanlamaların hesaplanmasında araştırma görevlileri, öğretim görevlileri ve uzmanların faaliyetleri iki (2) ile, yardımcı doçentlerin puanları bir buçuk (1,5) ile ve doçent ve profesörlerin puanları bir (1) katsayısı ile ağırlıklandırılmış. Bu durum bütün üniversitelerde aynı olduğundan (sabit hata) sıralamaları etkilememektedir.

Türkiye'de 100 puan ve üzerine çıkabilen öğretim elemanı sayısı oldukça azdır. Verilerimizde Devlet üniversitelerinde en yüksek akademik puan olan 100 puanı alabilen sadece 255 akademisyen bulunmaktadır. Devlet üniversitelerinde görev yapan 120 bin civarındaki öğretim elemanının sadece 25.988'i baraj olan otuz puanı geçebilmiştir. Ayrıca profesörlerimizin puan ortalaması 52, doçentlerimizin ortalaması 49, yardımcı doçentlerimizin ve araştırma görevlilerimizin ortalaması 45 puandır.

Paylaştığımız Devlet Üniversiteleri YÖK’ün kriterlerinin biraraya getirilmesi olup diğer sıralamalardan daha şeffaftır.
Kendi verilerini kamuya paylaşmamış tanınmış üniversitelerin sıralamalarının tahmin edilenin altında olduğunu düşünüyoruz.

YÖKSİS Devlet Üniversitelerinin sıralamalarında kullanışlı ve güncel 9 çeşit akademik faaliyete dayalı veri sağlamış oldu.

Bu incelememizde kullanılan üniversitelerce duyurulmuş nihai puanlar tarafımızdan öğretim
elemanı sayısına oranlanarak ortalamalar alınmıştır. Burada özellikle yeni kurulmalarına karşın üstün başarı gösteren Abdullah Gül Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin; eski üniversitelerimizden Ege Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesinin; özellikle takdir edilmesi gereken Uşak
Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi ve Bartın Üniversitesinin isimlerini
zikretmekle yetiniyoruz. Ayrıntılı raporumuz daha sonra yayınlanacaktır.”

YÖK’ün kullandığı kriterlere göre Devlet üniversitelerimizin akademik performansı şu şekilde:

Akademisyenlerin puanlarına göre en iyi 10 devlet üniversitesi:

dus_1

Akademisyenlerin punlarına göre en iyi İİBF işletme ve iktisat fakülteleri:

dus_2

Devlette en yüksek akademik puana sahip mühendislik fakülteleri:

dus_3

Akademisyenlerin bilimsel yayınlarından aldıkları yayın puanlarına göre devletin en iyi tıp fakülteleri:

dus_5
Loading...