Sözcü Plus Giriş

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin ilk kadın başhekimi olan Prof. Dr. Kadriye Altok, Temmuz ayında yapılacak rektörlük seçimlerinde 19 erkek adaya karşı tek kadın aday olarak yarışacak. Adaylık süreci hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kadriye Altok, kadın öğretim üyelerinin yönetici pozisyonlarını daha az talep etmesinin önemli sebeplerinden birinin cam tavan sendromu olduğunu belirterek, “Bu durumda kadınların üst yönetim kademelerine gelmelerini zorlaştırıcı, yapay ve görünmeyen engellerin varlığı olabilir. İçinde bulunduğumuz toplumun yaşam tarzından, alışkanlıklarından, beklentilerinden ve yüzyıllardır süregelen geleneksel davranış kalıplarından türeyen önyargılar kadınların üst yönetim kademelerine gelmelerini zorlaştırıcı, yapay ve görünmeyen engelleri oluşturuyor. Oysa kadınların iletişim kurma becerileri, empati yetenekleri, gelişmiş içgüdüleri, hızlı problem çözme özellikleri, sabırları ve işlerine tutkuyla bağlanmaları nedeniyle pek çok yönetim basamağında başarılı bir performans sergileyeceklerini düşünüyorum” dedi.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan 2015 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu'na göre genel sıralamada Türkiye'nin 145 ülke arasında 130'uncu sıraya gerilediğini belirten Altok, “Profesör ünvanı olan her öğretim üyesi rektör adayı olabiliyorken önümüzdeki süreçte Gazi Üniversitesi'nde yapılacak olan rektörlük seçimlerinde 20 adaydan sadece biri kadın öğretim üyesidir. Türkiye'deki üniversitelerde kadın öğretim üyesi oranı yüzde 44 ‘tür ve Gazi Üniversitesi'nde toplam akademik personelin yüzde 50’ sini kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan devlet üniversitelerinin yüzde 95’i erkek rektörler tarafından yönetilmektedir'' ifadelerini kullandı.

Türkiye’de üniversitelerin daha dinamik ve üretken hale gelebileceğini ifade eden Altok, akademik personelin özlük hakları ve mali kaynaklar yönünden desteklenmesi halinde üniversitelerin çok daha yüksek kalitede performans oluşturabileceğini söyledi. Altok, “ABD’deki üniversitelere yapılan bağış ve yardımlar milyarlarca dolara ulaşıyor, bu sayede hem araştırmalar hem de öğrenciler rahatlıkla desteklenebiliyor. Üniversitelerimiz ve burada yetişen gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Bu gözle bakmalı ve geleceğimize yatırım yapmalıyız. Üniversitemiz özelinde yüzlerce öğretim elemanı akademik yükseltme kadrolarını alamadığı için mağdur durumdadır. Özlük hakları sağlanmamış bireylerden üretkenlik beklenemez. Önümüzdeki dönemde akademik personelin motivasyonu, iş barışı ve huzurunun sağlanabilmesi için çok sayıda kadronun kısa aralıklarla sağlanmasına ihtiyaç vardır. Yüksek Öğretim Kurumu'nun bu çerçevede üniversitemiz için hassasiyet göstereceğine inanıyorum'' dedi.

Altok, “Üniversiteler bütün alanlarda ürettiklerini çevresine ve topluma entegre edebilen birleştirici, bütünleştirici unsurlarıyla, bünyesinde barındırdığı tüm farklılıklardan zengin bir kültür ve bilimsel çıktılar üreten kurumlardır. Üniversitelerin temel amacı yaratıcı düşünceye sahip, sağlam muhakemeli, tutarlı ve geniş ufuklu, yüksek nitelikli bireyler yetiştirmek, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkı sağlamaktır'' dedi.

Prof. Dr. Altok, üniversitelerin toplumsal varlık ve devamlılığın gereği olan tarih ve kültür bilincinin oluşması ve nesilden nesile aktarılmasında rol aldığını dile getirerek, “Seçkin ve donanımlı insan kaynağına sahip üniversitelerin bir başka görevi de ülke çıkarlarımızı gözeten stratejiler üretmek, kurum ve ülke menfaatlerinin korunmasını sağlamaktır. Bu amaçlar doğrultusunda devletimizin mali kaynaklarını üniversitemizin her biriminde adil, etkili ve verimli biçimde kullanılması sağlanmalıdır'' dedi.

Akademik hayatı dışında çeşitli idari görevler alan Prof. Dr. Kadriye Altok, Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkez Müdürlüğü, satın almadan sorumlu başhekim yardımcılığı ve daha sonra üç yıl süre ile Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüttü. Hastane verdiği sağlık hizmeti ve binlerce çalışanıyla üniversitenin en en büyük işletmesi.