İrgil, MEB şube müdürü atamalarını sordu

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, MEB şube müdürü atamaları konusu Meclis'e taşıyarak, Milli Eğitim Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İrgil, MEB şube müdürü atamalarını sordu

CHP Bursa Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyonu Üyesi Ceyhun İrgil tarafındanyapılan açıklamaya göre, aritmetik ortalamaya bakılmadan sadece sözlü sınav puanına göre yapılan, Danıştay 2'nci ve 5'inci Dairesi tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal kararı onanan MEB şube müdürü atamaları krizi çözülemedi.

Geçen yasama yılında TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyesi CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil, bireysel dava açan MEB şube müdürlerinin mahkeme kararlarının neden uygulanmadığını sorduğu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan genel kurul görüşmelerinde “Uygulanacak” sözü almıştı. 10 Haziran'a kadar mahkeme kararları uygulanarak atamalar gerçekleşti. Ancak 10 Haziran'dan sonra atamaların durdurularak yeniden başa dönüldü.

Konuyu tekrar gündeme getiren CHP'li milletvekili, bu kez bir soru önergesiyle “Bireysel davalarını kazanan şube müdürlerinin atamaları 10 Haziran'dan sonra neden durduruldu?” diye sordu. İrgil ayrıca FETÖ yapılanmasının en çok MEB bünyesinde olduğunu hatırlatarak sözlü sınav yapan kurulun ve bu kurulun atadığı şube müdürlerinin güvenilirliliğini sorguladı.

İrgil'in Milli Eğitim Bakanı'na yönelttiği sorular şöyle:

  • Şube müdürleri atamalarının yargı organları tarafından hukuka aykırı olduğu saptanmasına karşın yargı kararlarının uygulanmama sebepleri nelerdir?
  • Danıştay 2 nci ve 5 inci Dairesinin almış olduğu kararlara istinaden mevcut atamaların iptal edilerek yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması ile yeniden atamalar hangi tarihte yapılacaktır?
  • Bugüne kadar açılan bireysel dava sayısı kaçtır? Bu davaların kaçı MEB lehine, kaçı MEB aleyhine sonuçlanmıştır?
  • Bakanlığınızın 10/06/2016 tarihinden sonra mahkeme kararlarının uygulanmaması ve atamaların yapılmamasına yönelik olur yazısı gönderdiği doğru mudur?
  • 10/06/2016 tarihinden önce atama yapılırken bu tarihten sonra atama yapılmamasının nedeni nedir?
  • 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ yapılanmasının en çok MEB bünyesinde olduğu dikkate alınacak olursa, 10/02/2016-28/02/2016 tarihleri arasında yapılan MEB şube müdürleri ataması için oluşturulan sözlü sınav ve değerlendirme kurulu üyelerinin FETÖ'cü olmadığına dair ve bu kurulların verdiği puanlara göre yapılan atamaların güvenilirliğinin kefili kimdir?
  • Bu atamalar sonrasında FETÖ/PDY kapsamında görevden alınan şube müdürü var mıdır?
  • Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 10/02/2014-28/02/2014 tarihleri arasında Şube Müdürlüğü sözlü sınavları yapılmış ve 5913 aday sınava katılmıştı. Sözlü sınav sonuçları atamaya esas puan kabul edilmiş ve 1709 şube müdürü ataması yapıldı.

ATAMALAR YAPILMADI

Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğe göre 31.10.2013 tarihli Bakanlık Onayı ile başlatılan, Bakanlığın taşra teşkilatı il/ilçe milli eğitim 1709 şube müdürü kadrosuna görevde yükselme ile atama sürecinde, yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmuş ancak yerleştirilmemiş ve aritmetik ortalama ile atanabilmek için açtıkları bireysel davaları kazanan şube müdürü adaylarının mahkeme kararlarının 30 gün içinde uygulanması gerekirken 10/06/2016 tarihinden sonra mahkeme kararları uygulanmayarak atamalar yapılmadı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddesinde bulunan “şube müdürü, tesisi müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresi Danıştay 2 nci Dairesi'nin E:2013/10363 sayılı esasında açılan davada, 29/04/2014 tarihli karar iye yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

15/10/2015 tarihinde ise Danıştay 2 nci dairesi tarafından sadece sözlü puanı ile yapılan tüm şube müdürlüğü atamalarının iptal kararı onandı.

Ayrıca Danıştay 5 inci Dairesi ve 2 nci Dairesi vermiş olduğu kararda özetle; “…sözlü sınavın yazılı sınavı tamamlayıcı nitelikte olduğu, …objektifliği sağlayabilecek yazılı sınavda alınan puanın değerlendirme dışı bırakılarak, başarı sıralamasının sadece sözlü sınav sonuçlarına göre oluşturulmasının Anayasa'nın 2 nci maddesine aykırı olduğu” ifade edildi.

Loading...