“MEB’de isimler değişse de sonuçlar değişmeyecek”

14 yıllık AKP iktidarının 6. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz oldu. Eğitim-iş, MEB’de isimler değişse de sonuçların değişmeyeceğine dikkat çekti.

“MEB’de isimler değişse de sonuçlar değişmeyecek”

Nabi Avcı döneminde AKP’nin eğitimde tam bir yıkım yarattığını belirten Eğitim-iş, “eğitim alanına, eğitimin sorunlarına uzak bir isim olan İsmet Yılmaz'ın bakanlığı döneminde farklı uygulamalarla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz” dedi. Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılmasının eğitimin eşit, parasız ve kamusal niteliğinin arttırılması ile mümkün olacağının altını çizen sendika, “ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların, değerler eğitimi adı altında verilen din eğitimiyle değil, akıl, bilim ve sanat ortamında verilen eğitim sistemiyle yetiştirilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

okul

2013’ten bu yana Milli Eğitim Bakanı olan Nabi Avcı dönemi kapandı. 64. Hükümet'te Milli Savunma Bakanı olarak yer alan İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım'ın başkanlığındaki yeni kabinede Milli Eğitim Bakanı oldu. Nabi Avcı ise Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeni kabinede yer aldı. Yılmaz, 14 yıllık AKP hükümetinin 6. Milli Eğitim Bakanı oldu.

“EN İSTİKRARLI OLMASI GEREKEN BAKANLIK EN İSTİKRARSIZ BAKANLIK” 

AKP iktidarı süresince kalıcı bir milli eğitim politikası oluşturulamadı. 14 yılda 6 Milli Eğitim Bakanı değişti. Buna bir de savunma bakanlığından eğitime geçiş eklendi. Aynı iktidarın bakanları ayrı ayrı sistemler uygulamak istedi. Hiçbiri kalıcı bir milli eğitim politikası oluşturma çabasında olmadı. Bir bakan bir sistem getirdi, öbürü onu beğenmeyip tekrar değiştirdi ve sistem oturmadan eğitim faaliyetleri yürütülmeye çalışıldı. En istikrarlı olması gereken bakanlık en istikrasız bakanlık haline dönüştü.

Milli eğitimle ilgili kafa yormuş insanlar, uzmanlar çağrılarak sistemi oturtmak gerekirken yandaş sendikanın önerileri dikkate alınıyor. Bu duruma ise ne öğretmenler ne öğrenciler ne de veliler ayak uydurabiliyor.

Başbakan Binali Yıldırım'ın İsmet Yılmaz’ın Milli Eğitim Bakanı olduğunu açıklamasının ardından tepkiler de gecikmedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-iş), MEB'de isimler değişse de sonuçların değişmeyeceğine dikkat çekti. Nabi Avcı döneminde AKP’nin eğitimde tam bir yıkım yarattığını belirten Eğitim-iş, “eğitim alanına, eğitimin sorunlarına uzak bir isim olan İsmet Yılmaz'ın bakanlığı döneminde farklı uygulamalarla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz” dedi.

“NABİ AVCI DÖNEMİNDE AKP, EĞİTİMDE TAM BİR YIKIM YARATTI”

Eğitim-iş’in yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Nabi Avcı'nın bakanlığı döneminde eğitimde yıllardır acil çözüm bekleyen sorunlara kalıcı çözüm üretilmemiş, eğitim sistemi “dindar ve kindar nesil” yetiştirme hedefine uygun olarak şekillendirilmiş, dini eğitim yaygınlaştırılmış, eğitimin çağdaş ve milli olma özelliği ortadan kaldırılmıştır. Eğitim müfredatı milli olmaktan çıkarılmış, sözde küresel yurttaş yetiştirme üzerine şekillendirilmiştir. Resim, müzik gibi sanat derslerinin haftalık ders saatleri, Osmanlı döneminin bile gerisine düşürülmüş, sanat eğitimi okullarımızdan kapı dışarı edilmiştir. Bu dönemde MEB adeta Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmış, okullarımız “değerler eğitimi” adı altında cemaatlere ve tarikatlara teslim edilmiştir. Eğitim bir yandan hızla ticarileştirilip paralı hale getirilirken, kamusal eğitime ayrılması gereken kaynaklar dershanelerin dönüşümü bahanesiyle özel öğretime aktarılmış, özel okulların eğitim içindeki payının arttırılması için sayısız teşvik ve destek getirilmiştir. Eğitim politikasının merkezine halk değil, piyasa güçleri konulmuştur.

AİHM'nin zorunlu din dersleri ile ilgili kararına rağmen 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan tavsiye kararıyla seçmeli din derslerinin ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar ve anaokullarında dayatılması, okulların imam hatibe dönüştürülmesinden istenen sonuç alınamaması üzerine normal okullar içinde imam hatip sınıflarının açılması, öğrencileri imam hatiplere yönlendirme uygulamaları, belirli gün ve haftalara dini günlerin eklenmesi ve 19. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar, eğitimin “tek din, tek mezhep” anlayışına göre nasıl biçimlendirildiğini ortaya koymuştur. Karma eğitim fiilen ortadan kaldırılmış, birçok okulda kız ve erkek öğrenciler ayrılmış, erkek öğrenciler sabahçı, kız öğrenciler ise öğlenci olarak eğitim görmüştür.

Nabi Avcı döneminde AKP, eğitimde tam bir yıkım yaratmıştır. Eğitim-İş olarak, eğitim alanına, eğitimin sorunlarına uzak bir isim olan İsmet Yılmaz'ın bakanlığı döneminde farklı uygulamalarla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz.

Eğitim sisteminde yıllardır yaşanan sorunların aşılması, eğitimin eşit, parasız ve kamusal niteliğinin arttırılması ile mümkün olur. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşaklar, değerler eğitimi adı altında verilen din eğitimiyle değil, akıl, bilim ve sanat ortamında verilen eğitim sistemiyle yetiştirilmelidir.

Eğitim-İş olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilimsel, laik ve demokratik eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizin geleceğini oluşturacak yeni kuşakların, akıl, bilim ve sanat ortamında barış ve huzur içinde verilen bir eğitim sistemiyle yetiştirilmesi için her türlü dayatmanın karşısında olacağız.”

Loading...