Öğretmen adayları eğitimin gündemi oldu

Bugün birçok şeyde olduğu gibi, toplumun gelişmesinde en önemli olan öğretmenlik mesleğinde de ciddi dejenerasyonlar olduğu gözlemlenmektedir.

Öğretmen adayları eğitimin gündemi oldu

Murat AYDIN / maydin@sozcu.com.tr

Öğretmen adaylarının Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavlarıyla ilgili geçen hafta değindiğimiz sınav sonuçları eğitim camiasında ilgi ile okundu. Konuyla ilgili sosyal medya ve mail üzerinden ciddi eleştiriler aldık. Eleştirilerin bizim için sevindiren tarafı ise önemli bir sorunu dile getirdiğimiz için olumlu yanından bakılması.

Öğretmenlik, bir toplum önderliğidir. Gittiği her noktada öğrencilere anlatacağı derslerin yanında, iyi bir toplum önderi, örnek insan olarak ortaya çıkmalıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Bölümü Başkanı Prof Dr. Nizamettin Koç'a, konuyu gündeme getirdiğimiz için gönderdiği teşekkür mesajı için şükranlarımı sunuyorum. Sayfamızın okuru ve takipçisi olduğunu ve gündeme getirdiğimiz konuları dikkatle izlediğini belirten Prof. Dr. Nizamettin Koç yine bizimle paylaştığı bir makalesinde önemli noktalara dikkat çekiyor.

Hep söylediğim birşey var. Öğretmenlik, bir toplum önderliğidir. Gittiği her noktada öğrencilere anlatacağı derslerin yanında, iyi bir toplum önderi, örnek insan olarak ortaya çıkmalıdır. Eskiden özellikle Anadolu'nun köylerinde bu böyleydi. Öğretmen denildiğinde herkesin bir sevgi ve saygısı vardı. Ancak bugün aynı şeyler söylenemez. Bugün birçok şeyin olduğu gibi, toplumun gelişmesinde en önemli olan öğretmenlik mesleğinde de ciddi dejenerasyonlar olduğu gözlemlenmektedir.

İşte Prof. Dr. Nizamettin Koç da bir eğitim uzmanı olarak benzer konuları dile getiriyor. Bugün hocamın düşüncelerini bu köşede kısaca dile getireceğim ancak ileri de bir röportaj ile daha detaylı olarak fikirlerini eğitim dünyası ve tüm SÖZCÜ okurlarıyla paylaşmayı umuyorum.

Prof. Nizamettin Koç konuyla ilgili şunları söylüyor ve geçmişe dikkat çekiyor:

Nitelikli eğitimin en önemli belirleyici­si nitelikli öğretmenlerdir. Bir ülkenin in­san gücü kaynağının ulusal ve uluslararası düzeyde beklenen niteliklere sahip olabilmesinin temel koşullarından biri, tüm eğitim kademelerinde görev alacak öğretmenlerin fiziksel ve teknik donanımlarının yanı sıra “Pedagojik formasyon sahibi öğretim elema­nı kadrosu” açısından yeterliliği olan öğretmen yetiştiren kurumlarda “nitelikli öğretmen adayları” arasından seçilmelidir.

Geleceğin tıp doktorlarının, mühendislerinin, politikacılarının, sanatçılarının vb. yetiştiricisi olan her kademedeki öğretmenlerin nitelikli olarak yetiştirilmesine , istihdamına ve onlara uygun koşullarda çalışma olanağı sunmaya önem veren ülkeler/toplumlar, “tüm gelişmişlik indekslerinde” de önde olan toplumlardır. Bu bakımdan çağı yakalayan bir toplum olmanın yolu, okul öncesi eğitimden ve, ilköğretimden başlayarak yüksek öğretimde dahil tüm eğitim kademelerindeki kurumlardaki net ilikli eğitime ve bu çerçevede iyi yetişmiş, diğer bir anlatımla donanımlı “eğitici” kadroya sahip olmaktan geçer. Bu nedenledir ki bir dönemler ilkokullara öğretmen yetiştiren “İlk öğretmen Okulları'na, Ortaokullara öğretmen yetiştiren “Eğitim Enstitüleri “ne, Liselere öğretmen yetiştiren “Yüksek Öğretmen Okulları'na ihtiyaca göre belirlenen kontenjanlar dahilinde aday öğrencilerin zihinsel, duygusal ve psikomotor özellikleri bakımından en iyileri seçiliyordu. Seçilen öğrenciler yetkin bir eğitici/öğretmen kadrosu ile birlikte zamanın koşullarına göre, fiziksel ve teknik donanımları en uygun ortamlarda; alan bilgisi, öğretmenlik bilgisi ve genel kültür bilgisi bakımlarından yeterli öğretmenler olarak yetiştiriliyor ve mezuniyetlerinin ardından kısa süre içinde istihdam edilebiliyordu.

Evet, bu gün ise öğretmen adaylarımızın sınavlardan aldıkları sonuçlar, söylemesi bile zor ama içler acısı…

Loading...