TEOG sistemi çöktü!

Her yıl ortalama 1 milyon 288 bin öğrencinin kaderini belirleyen TEOG sistemindeki aksaklıklar, MEB' in o raporuna yansıdı.

TEOG sistemi çöktü!

Kamil ELİBOL/ANKARA

AKP hükümetinin SBS yerine 2013-2014 öğretim yılında devreye soktuğu kısa adı TEOG olan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi adeta çöktü. İl Milli Eğitim Müdürleri ve yardımcılarının katıldığı toplantıda TEOG sistemine ilişkin yapısal sorunlar masaya yatırıldı.

Her yıl ortalama 1 milyon 288 bin öğrencinin kaderini belirleyen TEOG sistemindeki aksaklıklar, MEB’ in o raporuna yansıdı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan rapora, her yıl ortalama 1 milyon 288 bin öğrencinin kaderini belirleyen TEOG sistemindeki aksaklıklar yansıdı.

KOPYA SKANDALI

İl Milli Eğitim Müdürleri, öğrencilerin kendi sınıflarında sınava girmelerinin kopyayı teşvik ettiğini iddia etti. Rapora göre, sınavda cep telefonu gibi teknolojik aygıtlar kolayca kullanılabiliyor. Gözetmenlerin bazıları öğrencilere sınavda kopya veriyor. Bazı öğretmenler ise sınavda telefon ile oyun oynamak gibi eylemlerle kopyaya göz yumuyor.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın talimatıyla 26 Ocak-13 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılan ortak sınavlara ilişkin değerlendirme toplantıları düzenlendi. Toplantılara 81 İl Milli Eğitim Müdürü, bir Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürü davet edildi.

İL BAZLI SUNUM

Toplantılarda ortak sınavlara ilişkin veriler il bazında sunuldu. İllerin kendi durumlarını Türkiye genel ortalamasına göre değerlendirmeleri ve çalışmalarına yön vermeleri için sınav verileri paylaşıldı. Ortak sınav sonuçları değerlendirme raporundaki önemli başlıklar şöyle:

-İl merkezlerindeki bazı okullarda aşırı yoğunlaşmalar oldu. Öğrenci dağılımında ciddi dengesizlikler oluştu. Okullar “başarılı” ve “başarısız” diye gruplandırıldı. Veliler adreslerini dahi değiştirerek başarılı olan okullara çocuklarını kaydettirme yarışına girdi. Öğrenci yığılması olan okullarda aşırı kalabalık, öğrenci kaybı olan okullarda ise motivasyon bozukluğu yaşandı.

-TEOG merkezi ortak sınavları 6 dersten yapılıyor. Kapsam dışında kalan derslere önem verilmiyor. Okullarda; beden eğitimi, müzik, ve resim vb. dersler tam olarak işlemiyor. Bu derslerde not verme sisteminin objektif ölçütlere dayanmaması öğretmenlerde keyfiliğe neden oluyor. Sınav başarısı ve kaygısından ötürü derslerde müfredat dışına çıkılması sosyal aktiviteleri de iflas ettiriyor.

ÖĞRETMEN SİRKÜLASYONU

TEOG'da eğitim ve öğretimin başarısı öğretmen sirkülasyonu ile çok kötü etkileniyor. Sirkülasyonla dersler boş geçerken, öğrencilerin önemli bir kesimi yeterli eğitim almadan TEOG sınavlarına girmek zorunda kalıyor. Müfredat yetişmiyor, özel ders alan, özel okullarda okuyan, ekonomik durumları yerinde olan ailelerin çocukları sınavlara çok önde başlıyor.

Okullardaki fiziki altyapı eksikliği TEOG sistemine olumsuz olarak yansıyor. İkili eğitim, derslik, sosyal, sportif, bilimsel ve kültürel faaliyet imkanlarının yetersizliği TEOG amaçlarını akamete uğratıyor. İkili eğitim yapılan okullarda “destekleme ve yetiştirme” kursları açılamıyor. Derslik açığı sınıflarda yoğunlaşmaya neden olduğu için başarı düşüyor. Ayrıca, okullarda sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel altyapı eksik olduğu için TEOG'un en önemli amaçlarından biri hiç işlemiyor.