Sözcü Plus Giriş

Devlet vergi yüzsüzlerini ilan edecek

Maliye Bakanlığı, 250 bin lira ve daha fazla vergi borcu olup bu borçlarını ödememekte ısrar eden vergi yüzsüzlerini ilan edecek.

Erdoğan SÜZER
Güncellenme: 13:50, 21/06/2016
Devlet vergi yüzsüzlerini ilan edecek

Maliye Bakanlığı'nın vergi yüzsüzlerinin ilanına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, vergi yüzsüzleri önce 15 Temmuz-15 Ağustos 2016 tarihleri arasında Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerindeki ilan panolarında kamuoyuna açıklanacak. Yüzsüzler daha sonra da 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ilan edilecek.

Tebliğe göre, vergi yüzsüzlerinin Maliye'ye olan toplam vergi borçları değil, her bir vergi dairesine 250 bin lira ve daha fazla tutardaki borçları, kesinleşmiş vergi ve cezaları hesaba katılacak. Mükelleflerin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan ve nev'i itibarıyla Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) ile açıklama kapsamına alındığı belirtilen vergi ve cezalar ile 1 Haziran 2015-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar dikkate alınacak.

Hazine'nin uzlaşma kuruluna yaptığı borç takas başvuruları kabul edilen borçlu belediyelerle, vergi borçlarını taksitlendirmiş, af kanunlarından yararlanıp taksitlerini zamanında ödeyen mükellefler yüzsüzler listesinde yer almayacak.

Yayınlanma Tarihi:13:48,