Vergi denetimine sınır, rüşvetçi memura sansür

Maliye Bakanlığı, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te köklü değişikliğe gitti.

Vergi denetimine sınır, rüşvetçi memura sansür

Yeni düzenlemeye göre, vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılabilecek. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin vergi mükellefinden bilgi ve belge talebinde bulunulamayacak. İnceleme sırasında, görevlendirme yazısında belirtilen konu dışında bir kuşkuya rastlanılırsa bu durum görevi veren amire bildirilecek.

İLGİLİ HABERSon dakika Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldıSon dakika Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı

MÜKELLEFE 15 GÜNLÜK SÜRE

Yeni düzenlemeyle ayrıca, inceleme amacıyla mükelleflerden istenecek defter ve belgeler için mükelleflere en az 15 günlük süre tanındı. Mevcut uygulamada bu süre denetim elemanına bırakılmış ve en kısa sürede defterlerin teslimi amaçlanmıştı. Başka bir değişiklikle de vergi incelemesi yapanlara, tutanağı düzenlemeden önce mükellefin itirazlarını da dahil edilmesi için 2 gün önceden mükellefe haber verme şartı getirildi.

YOLSUZLUĞA SANSÜR MÜ?

Maliye Bakanlığı'nın Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği'nde yaptığı değişikliğe göre de vergi müfettişleri rüşvet aldığını, yolsuzluk yaptığını tespit ettiği kamu görevlileri hakkında ilgili yerlere doğrudan suç duyurusunda bulunamayacak. Müfettiş sadece, tespit ettiği suçu Vergi Denetim Kurulu başkanlığına bildirmekle yetkili olacak. Yeni düzenlemeyle, vergi müfettişlerine rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede etkin rol veren yönetmeliğin 40'ıncı maddesi tamamen budandı. Düzenlemenin mevcut halinde, vergi müfettişleri rüşvet aldıkları, yolsuzluğa bulaştıkları ya da mal varlıklarında olağanüstü artış tespit ettikleri memurları doğrudan ilgili mercilere bildiriyor ve yargılanmalarını sağlıyorlardı. Müfettişler ayrıca bu suçlar dışındaki suçlarla ilgili tespitlerini de Vergi Denetim Kurulu başkanlığı aracılığıyla ilgili mercilere ulaşmasını sağlıyorlardı. Bu madde tamamen kaldırıldı. Yeni düzenlemeyle müfettişler rüşvet alan, yolsuzluk yapan memuru sadece başkanlığa bildirebilecek.

İLGİLİ HABERKomisyon asgari ücretle ilgili kanun teklifini kabul etti!Komisyon asgari ücretle ilgili kanun teklifini kabul etti!

VERGİ HATASINI ÖNCE BANA GÖNDER

Yönetmeliğin 60'ıncı maddesinde yapılan bir değişiklikle de vergi müfettişlerine, vergi dairelerinde tespit ettikleri hatalı vergi işlemlerini önce başkanlığa bildirme zorunluluğu getirildi. Mevcut uygulamada müfettişler vergi dairelerinin suç niteliğindeki hatalı işlemlerini ilgili birimlere bildirip yargılamanın önünü açabiliyorlardı. Yeni uygulamaya göre başkanlık, gerekli gördüğü hallerde müfettişten raporunu ilgili yerlere göndermeden önce kendisine göndermesini isteyebilecek. Başkanlık kendisine gelen bu raporu uygun görmezse, müfettiş ilgili mercilere bildirim yapamayacak.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...