Sözcü Plus Giriş

Yanlış plan yargıdan döndü

Yoğun yapılaşma nedeniyle mahkemelik olan Göl Panorama Evleri’nin yükseldiği arazinin imar planları üçüncü kez değiştirildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırladığı yeni planda, Danıştay’ın kararını dikkate alarak yeşil ve sosyal donatı alanlarını artırdı

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 16:08, 30/08/2016
Yanlış plan yargıdan döndü

Avcılar Yeşilkent Mahal lesi'nde üniversite ve yeşil alan olarak belirlenen 105 bin metrekarelik arazi Bahçeşehir Üniversi tesi adına kayıtlıyken 2012 yılında yapılan protokol ile TOKİ'ye devredildi. 2012 yı lında yapılan plan değişikliği ile parselin 1000 metrekaresi park, 2 bin 546 metrekaresi dini tesis, 85 bin metrekaresi de konut+ticaret alanı olarak tescillendi. Park ve dini tesis alanı bedelsiz kamuya terk edildi, 85 bin metrekarelik konut alanı da Emlak Konut GYO adına tescil edildi. Plan değişikliği Avcılar Belediyesi tarafından mahkemeye taşındı. Danıştay 6. Dairesi, nüfus ve yapı yoğunluğunun artırılarak donatı alanlarının yetersiz kılındığını belirtti. İmar planlarında yeşil alan olarak işlevlendirilen alanın plan onama sınırı dışında tutularak işlevsiz bırakıldığına dikkat çeken Danıştay, par sellere çok yüksek yapılaşma şartları getirildiğini kaydetti.

2. PLAN DA DAVALIK OLDU

Plan değişikliğine ilişkin hiçbir kurumdan görüş alınmadığına vurgu yapan idari yargı, planın yürütmesini durdurdu. Bunun üzerine 2013 yılında yeniden plan değişikliği yapıldı. Avcılar Belediyesi tarafından bu plan da dava edildi. Bu davayı bir önceki ile birleştiren idari yargı aynı gerekçelerle yine dur durma karar aldı. 2012 ve 2013 yıllarına planlara yönelik birleş tirilen davada alınan kararının gerekçelerini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden bir plan hazırlayarak 26 Ağustos günü askıya çıkardı. 19 bin 700 metrekarelik park alanına ek, ticaret ve konut alanı olarak düzenlenen parsele 5 bin metrekare açık ve yeşil alan eklendi. Toplam donatı alanı oranı yüzde 38 civarına getirildi.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, “Şu an parselde yapılmış bir inşaat var, geri dönüşü mümkün değil. Donatı alanlarının korunarak inşaatların sürdürülmesi için gerekli uyarıları yaptık. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.