4 yıldır engellenemeyen kaçak yayın

Kanal 7 Platformu, RTÜK’ten herhangi bir iletim yetkisi almamasına rağmen dört senedir kaçak yayınlara devam ediyor.

4 yıldır engellenemeyen kaçak yayın

ANKARA-Devlete herhangi bir iletim yetkisi almadığı için lisansız olarak Ezgi TV, Kanal 7 Avrupa, TVT gibi kanallarla TÜRKSAT uydusu üzerinden yayın yapan Kanal 7 Platformu, RTÜK’teki boşluktan ve gerekli mevzuatın bu grup için uygulanmamasından yararlanarak devletin her yıl 250.000 TL zarar görmesine neden oluyor.

Foto: SÖZCÜ – RTÜK kararına rağmen kaçak yayın devam ediyor

 

Kanal 7’nin halen TURKSAT üzerinden kiraladığı tek frekansı 4 televizyon kanalı yayınında kullandığı ve kanallarla ilgili kapatma kararı olmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı bildirildi.

HAKSIZ REKABET VE LİSANSIZ YAYINLAR

Kanal 7 platformu Türksat üzerinden yayın yapan ve RTÜK lisansına sahip olamayan ve korsan yayın yapan televizyon kanalları 1.250.000 TL'lık RTÜK TELE ALIŞVERİŞ lisansı almadan 24 saat satış yaparak haksız kazanç ve haksız rekabete yol açılıyor.

TÜRKSAT uydusu üzerinden düşük ücretlerle frekans kiralayan Kanal 7 platformu gibi kuruluşları lisansız Ezgi TV, Kanal 7 Avrupa, gibi kanallarda Türkiye telefonu verilerek Türkçe satış yapılıyor. Herhangi bir lisansı olmayan ya da platform ruhsatı bulunmayan bu kanallar yayın yapmaya yıllardır devam ediyor. Kanallarla ilgili RTÜK herhangi bir işlem yapmazken, EZGİ TV hakkında 2012 yılında alınmış bir karar olmasına rağmen kanal hala kapatılmadı.

‘Erotik yayın yaptığı’ gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen EZGİ TV hakkında bile RTÜK kararı olmasına rağmen henüz işlem yapmadığı öğrenildi.

İŞTE O KARAR:

EZGİ TV ile ilgili alınan karar şöyleydi:

Toplantı No :2012/53
Toplantı Tarihi :26.09.2012
Karar No :31

Konusu :6112 sayılı Kanun’un 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir” hükmünün ihlali ( EZGİ TV )

İnceleme ve Değerlendirme : İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın 27.08.2012 tarihli ve 833 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;
Bahse konu Daire yazısında;

“İzin ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı tarafından “Üst Kuruldan yayın lisansı almadığı ve yurt dışından (TÜRKSAT üzerinden) yayın yaptığı” ifade edilen Ezgi TV yayın kuruluşunun 20.08.2012 tarihli yayını incelenmiştir, Yapılan incelemede, mezkur kanalda 24 saat boyunca Türkçe şarkıların video kliplerinin yayınlanmıştır. Kliplerin gösterimi esnasında ekranın sağ üst köşesinde “ETV yaz, boşluk bırak, mesajını yaz, 5988’e gönder, TV’de yayınlansın” ibaresinin bulunduğu ve izleyicilerden gelen mesajlara yer verildiği tespit edilmiştir. Televizyonda yayımlanan mesajların bazıları şu şekildedir:
“Olgun, cesur bayanlar, sıcacık bir sohbete varsan ben Okan. Yaş 32, Bursa. (Cep telefonu numarası verilmiş)”

“Adım Poyraz, 180 boyunda, 85 kilo, esmer, yeşil gözlü, şişman, zayıf, dul fark etmez, yaş 18-60’a kadar bakımlı bayanları bekliyorum. (Cep telefonu numarası verilmiş)”
“Selam hanımlar, Muğla’dan Aydın. Bu gece sohbet edecek arkadaş arıyorum. Bekar, 36 yaşındayım. (Cep telefonu numarası verilmiş)”

Ezgi TV yayın kuruluşunun, bu yayınıyla, hem 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz.” ilkesini hem de Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi’nin, “Yayıncının Sorumlulukları” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan, “Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimin zedeleyebilecek türden program hizmetleri, bunların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlanmayacaktır” hükmünü ihlal ettiği değerlendirilmiştir.

Şeklindeki değerlendirmelere yer vermiş olduğu,

Ezgi Tv yayın kuruluşunun 6112 sayılı Kanunun 29. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal ettiği kanaatinin Daire Başkanlığınca belirtildiği,
Konu hakkında karar alınmasını teminen yazının Üst Kurula havale edildiği, anlaşılmaktadır.

Karar : Yapılan görüşmeler sonucunda, ayrıntıları yukarıda izah olunduğu üzere; Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan alınmış yayın lisansı bulunmayan, Yayın Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'in 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve dolayısıyla 6112 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aykırı yayın yapması nedeni ile iletimi uygun görülmeyen EZGİ TV logosuyla yayın yapmakta olan Kuruluş'un, 6112 sayılı Kanun'un 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki; “Platform ve altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve bu Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan işletmecinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.” hükmü gereği TÜRKSAT'taki iletiminin durdurulmasına ve iletimine devam etmesi halinde ilgili alt yapı işletmecisi hakkında 6112 sayılı Kanuna göre işlem yapılmasına, Üst Kurul Üyeleri Hülya ALP ve Süleyman DEMİRKAN'ın karşı oylarıyla, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...