Sözcü Plus Giriş

Barolardan çocuk istismarına ortak tepki

Barolardan çocuk istismarına ortak tepki

Güncellenme: 16:07, 25/03/2016
Barolardan çocuk istismarına ortak tepki

KARAMAN'da yaşanan çocuk istismarının kamuoyuna yansıması ve ardından yaşanan tartışmalar üzerine 17 baro ortak açıklama yaptı.
İzmir, Arana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Muğla, Ordu ve Sakarya baroları, Karaman'daki cinsel tacizle ilgili ortak açıklama yaptı. Baro Yönetim Kurulları adına yapılan açıklamada siyasi görüş inanç ve düşünce ayrımı yapmaksızın, sorumluluğu olan tüm kişi ve kurumların soruşturulup cezalandırılmaları istendi.
Açıklamada şu ifadeler yeraldı:
"Bizi böylesi bir uyarı yapmaya iten temel kaygı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'nın açıklamasındaki; önceliği 'çocuğun yüksek yararından ziyade', 'hizmetleriyle öne çıkmış kurumu' koruma gayesini vurgulamış olmasından kaynaklanmaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukların istismardan korunmasında öncelikli görevi devletlere vermiştir. Yine Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve istismara Karşı korunması Sözleşmesi taraf devletlere koruyucu tedbirler konusunda kamuoyuna bilinçlendirme çalışmaları yapılmasını zorunlu kılar. Çocuğun olduğu her alanda öncelik çocuğun yararıdır. Hedef çocuk istismarının önlenmesi olmalıdır. Bu nedenle çocuk istismarının hiçbir mazereti ve gerekçesi olamaz. Çocukla çalışan kişilerin öncesinde çocuklara zarar verip vermediği araştırılmalı, çocuklarla uzman kişilerin çalıştırılması sağlanmalı, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından bağımsız denetim sağlanmalıdır. Karaman'da yaşanan olaylar dikkate alındığında failin sorumluluğunun yanında kurumun tüm çalışmaları ile ilgili denetim yapmakla sorumlu olan kişilerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği konusunda da gereken inceleme ve soruşturma mutlaka yapılmalıdır. Barolar Çocuk Hakları Komisyon ve Merkezleri olarak mecliste çocuk komisyonu kurulması talebimizin aciliyeti ve zorunluluğu, bu konunun meclisteki tartışmaları esnasında yaşanan süreçte ve kamuoyundaki tepkiler karşısında, bir kez daha anlaşılmıştır. Yine bu olay bir kez daha göstermiştir ki suçun asli failinin yanı sıra çocuk istismarına karşı çıkışın bir toplumsal politika olarak benimsenmesi ve meclis çatısı altından başlayarak devletin tüm kurumlarının, kişi ve kurum ayrımı yapmaksızın toplum vicdanının kanayan yarasına karşı duruş sergilemesi gerekmektedir. Bizler barolar olarak çocuk istismarında sorumluluğu olan denetim görevini yerine getirmeyen, gereken özen ve yükümlülüklerine aykırı davranan, düşünce ve inançlara göre ayrımcılık yapan her türlü düşüncenin, uygulamanın, kararın karşısında olacağımızı belirtir, bir kez bile olsa çocuk istismarının cezasız kalmaması için tüm gücümüzle karşı duracağımızı ilan ederiz."

DHA